Kaluston merkintä RFID-, NFC- tai viivakooditunnisteilla

Kaluston merkintä RFID-, NFC- tai viivakooditunnisteilla

Varmista tehokas kaluston inventointi laitteiden merkinnän ja seurannan avulla

Kaluston merkintä RFID-, NFC-, QR-koodi- tai viivakooditunnisteilla mahdollistaa tehokkaan inventoinnin. Tämän lisäksi kalustotieto on laadultaan parempaa ja ajantasaista, kun kaluston tietojen muokkaaminen on mahdollista kaluston tarkastelun yhteydessä. Kaluston merkintä tapahtuu fyysisillä tunnisteilla, joista jokainen vastaa järjestelmässä yhtä laitetta. Käytön yhteydessä laitteen tunniste skannataan ja käyttäjä pystyy tarkastelemaan tai muuttamaan laitteen tietoja järjestelmässä.

Toiminnallisuudet

  • Tehokas kaluston inventointi ja sitä kautta ajansäästö
  • Mahdollisuus kalustotietojen vaivattomaan päivittämiseen kaluston tarkastelun yhteydessä

Trail kalustorekisterin ajantasaiset tiedot perustuvat inventoituun kalustoon, jonka seuranta taas perustuu kaluston merkintään. Kaluston merkintä tapahtuu joko QR-koodi-, viivakoodi-, RFID-, tai NFC-tunnisteilla. Jokainen tunniste on yksilöllinen fyysinen vastinkappale Trail-järjestelmän laitekortille.

Kaluston käytöstä ja olosuhteista riippuen, vaatimukset käytettävään merkintäteknologiaan vaihtelee. Tästä syystä käytettävä tunnisteteknologia arvioidaan aina käyttötapauksen ja tarpeen mukaan. Kaluston merkintä toteutetaan järjestelmän käyttöönottovaiheessa ja käyttöönoton jälkeen kaluston lisääminen järjestelmään on vaivatonta.

Käytön yhteydessä laitteen tunniste skannataan joko mobiilisovelluksella tai tarkoitukseen soveltuvalla lukijalla. Tunnisteen lukemisen jälkeen, käyttäjä pystyy tarkastelemaan laitekortin tietoja ja kirjaamaan laitekortille toimenpiteitä, kuten vikailmoituksen, huoltotoimenpiteen, inventaarion tai laitevarauksen. Toimenpiteet voi tehdä mobiilipäätteellä laitteen tarkastelun yhteydessä.

Inventaarioiden tehostaminen on yksi merkittävimpiä laitteiden merkinnän etuja. Inventaarion yhteydessä skannataan kaikki tilassa olevat tunnisteet, jolloin järjestelmä rekisteröi järjestelmään kaikki paikallistetut laitteet. RFID-merkintäteknologiaan perustuvat tunnisteet mahdollistavat laitteiden inventoinnin poikkeuksellisen tehokkaasti.

Trail vastaa kysymyksiin kuten

  • Missä kalusto sijaitsee?
  • Mitä laitteita inventoitavasta tilasta löytyy?
  • Missä kunnossa paikallistetut laitteet ovat?

Helppo käyttöönotto

Trailin käyttöönotto ei vaadi ennalta mitään tiettyä teknologiaa tai integraatiota. Seuraamalla alla kuvattua askellusta, pääset hyvin alkuun. Ja meidän tukeen voit aina luottaa.

1

Trail-palvelun perusmääritykset ja kalustotiedon tuominen järjestelmään

Tarjoamme valmiit pohjat kalustotietomassan tuomiseksi järjestelmään ja autamme tarvittaessa tiedon valmistelussa. Autamme myös palvelun perusasetuksissa käyttöä varten.

2

Kaluston merkintä RFID/NFC/viivakooditunnisteilla

Autamme asiakkaitamme valitsemaan oikean merkintäteknologian ja toimitamme tarvittaessa laitteet merkintöjen tulostamiseen sekä tunnisteiden lukemiseen. Kaluston merkintä ja tulostaminen on myös vaihtoehtoisesti tilattavissa meiltä palveluna.

3

Koulutus ja käytön tuki

Huolehdimme, että asiakkaamme tuntevat Trailin toiminnallisuudet ja tuemme kalustonhallinnan parhaiden käytäntöjen soveltamisessa jokaiselle asiakkaalle.

banner

Lisää ominaisuuksia joista voisit pitää

about

Investointisuunnittelu

Suunnittele tulevat kalustoinvestoinnit perustuen ajantasaiseen kalustotietoon.

Lue lisää
about

Huoltojen hallinta ja vikailmoitukset

Varmista kaluston käyttökunto suunnittelemalla huoltotoimenpiteet ja dokumentoimalla toteutetut huollot ajantasaisesti.

Lue lisää
about

Kaluston merkintä RFID-, NFC- tai viivakooditunnisteella

Tehosta inventointia kalustomerkinnöillä ja niiden seurannalla.

Lue lisää