Koulutuskuntayhtymä Lappia

about

Lappian IT-osastolla Trailin käyttöönotto sujui jouhevasti

”Trailin käyttöönotto on selkeyttänyt omia prosesseja ja toimintamalleja.” Pia Jänkälä – IT-tukihenkilö

Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia toimii viidessä toimipisteessä Pohjois-Suomessa. Sen koulutuksiin osallistuu noin 4500 opiskelijaa, henkilöstöä on 340, ja toiminta kattaa maantieteellisesti 30% Suomen pinta-alasta.

Perus- ja ammattitutkintojen lisäksi Lappia tarjoaa monipuolisesti koulutuksia ja palveluita niin nuorille, aikuisille, kuin työelämällekin.

Lappian IT osasto hallinnoi tuhansittain erilaista oppilaitoksen toiminnan kannalta oleellista IT-laitteistoa. Kokonaiskuvan ylläpitämisen ja laitelainojen helpottamiseen Lappia otti käyttöönsä Trail laitehallintajärjestelmän.

Miten Trail muutti toimintaa?

Ennen Trailin käyttöönottoa tieto oli erittäin hajallaan, eikä tieto laitteistosta ollut hallinnassa. ”Käytössä oli useita erilaisia taulukoita, tilauskantoja ja järjestelmiä, joista tietoa yritettiin koota” kertoo IT-tukihenkilö Pia Jänkälä.

Trailin myötä IT-laitteet saatiin koottua yhteen rekisteriin. Nyt tieto on aiempaa selkeämpää sekä paremmin ja helpommin saavutettavissa.

”Trailin käyttöönotto on selkeyttänyt omia prosesseja ja toimintamalleja. Nykyään hallinnoimme Trailin avulla myös helposti laitteiden lainauksia, budjetoimme tulevia hankintoja ja ylläpidämme inventaarioita” Jänkälä jatkaa

Helposti omaksuttava järjestelmä ja valmistautuminen sujuvoittivat käyttöönottoa

Lappian IT valmistautui huolellisesti kalustonhallintajärjestelmä Trailin käyttöönottoon. Onnistunutta käyttöönottoa edelsi pohdinta järjestelmään lisättävistä laitteista ja laitekategorioista sekä käyttäjistä.

”Rajasimme Trailiin laitettavat kategoriat, jotta sisältö pysyy hallittavampana. Päätimme myös, että käyttöoikeudet annetaan vain IT:n henkilöstölle ja lainauksia hallinnoiville henkilöille. Näin pyrimme varmistamaan, että laitehallintajärjestelmän sisältämä tieto pysyy hallittavana.”

Käyttöönotossa olennaiseksi Jänkälä koki tiedon vaivattoman syötön järjestelmään. Trailiin tiedot voidaan viedä excel-pohjalta, jolloin aikaa vievää manuaalista työtä voidaan välttää.

Käyttöönottoa myös auttoi Trailin helppokäyttöisyys. ”Tuotteena Trail on selkeä ja helposti omaksuttava. Myös mobiilisovelluksen koimme suhteellisen selkeäksi.”

Tulokset

  • Tieto löytyy yhdestä paikasta
  • Lainauksien seuranta on helppoa
  • Kokonaiskuva järjestelmään syötetyistä laitteista on helposti muodostettavissa

Lisää ominaisuuksia joista voisit pitää

about

Kalustorekisteri ja laitekortti

Varmista täysi näkyvyys kaikkeen hallittavaan kalustoon.

Lue lisää
about

Kaluston merkintä

Varmista tehokas kaluston inventointi laitteiden merkinnän ja seurannan avulla.

Lue lisää
about

Kaluston varausjärjestelmä

Varmista, että projektiluontoisesti varattava kalusto on tehokkaassa käytössä ja ajantasainen tieto varauksista on saatavilla ja saavutettavissa.

Lue lisää