Kaluston inventointi

Kaluston inventointi

Inventointitiedon täytyy olla luotettavaa ja ajantasaista

Trailin avulla inventaario pystytään parhaimmillaan toteuttamaan minuuteissa ja inventoidun kaluston tieto on järjestelmässä heti ajantasaisena ja kaikkien käytettävissä.

Tunnisteilla merkattu kalusto ja tehokas prosessi ovat tärkeässä osassa, kun pyritään inventaarion kautta varmistamaan kaluston määrä ja käyttökunto. Erityisesti kalustokeskeisissä toiminnoissa, inventointi on usein toiminnan ytimessä ja siksi luotettava, ajantasainen ja helposti löydettävä tieto on tärkeää tehokkuuden varmistamiseksi.

Toiminnallisuudet

  • Tehokas inventointi
  • Jatkuva inventointi kaikista skannaustapahtumista
  • Luotettava ja ajantasainen kalustotieto
  • Kaluston Inventaariolistaus

Trailissa inventaariolistaus perustuu tunnistein merkattuun kalustoon. Tieto jokaisen yksilöidyn tunnisteen osalta tallennetaan Trail-järjestelmään kalustotunnisteen skannaamisen ja lukemisen yhteydessä. Inventaariolistaus on helposti tulostettavissa Trail-järjestelmästä myöhemmin esimerkiksi raportointia varten.

Merkintätunnisteiden käyttämisen etuja inventaariossa on tiedon luotettavuus sekä digitaalinen jalanjälki joka kerätään jokaiselle kalusteyksilölle kaikista sille suoritetuista toimenpiteistä. Nämä edut ovat saavutettavissa kaikilla merkintäteknologioilla.

RFID-teknologia on muokannut inventaarioseurannan prosesseja tehokkaammiksi. RFID-tunnisteet on mahdollista lukea usean metrin etäisyydeltä ja siksi saman tilan kalusteet on mahdollista tunnistaa ennätyksellisen nopeasti yhdellä skannauksella. Kalustointensiivisessä toiminnassa inventaarion toteuttamisen helppous, luotettavuus sekä ajansäästö aiempiin menetelmiin verrattuna tuo merkittäviä hyötyjä.

Trail vastaa kysymyksiin kuten

  • Mitä kalustoa meillä tällä hetkellä on?
  • Missä kalusto tällä hetkellä sijaitsee?
  • Missä käyttökunnossa kalusto on?
  • Millon artikkeli on viimeksi nähty?

Helppo käyttöönotto

Trailin käyttöönotto ei vaadi ennalta mitään tiettyä teknologiaa tai integraatiota. Seuraamalla alla kuvattua askellusta, pääset hyvin alkuun. Ja meidän tukeen voit aina luottaa.

1

Trail-palvelun perusmääritykset ja kalustotiedon tuominen järjestelmään

Tarjoamme valmiit pohjat kalustotietomassan tuomiseksi järjestelmään ja autamme tarvittaessa tiedon valmistelussa. Autamme myös palvelun perusasetuksissa käyttöä varten.

2

Kaluston merkintä RFID/NFC/viivakooditunnisteilla

Autamme asiakkaitamme valitsemaan oikean merkintäteknologian ja toimitamme tarvittaessa laitteet merkintöjen tulostamiseen sekä tunnisteiden lukemiseen. Kaluston merkintä ja tulostaminen on myös vaihtoehtoisesti tilattavissa meiltä palveluna.

3

Koulutus ja käytön tuki

Huolehdimme, että asiakkaamme tuntevat Trailin toiminnallisuudet ja tuemme kalustonhallinnan parhaiden käytäntöjen soveltamisessa jokaiselle asiakkaalle.

banner

Lisää ominaisuuksia joista voisit pitää

about

Investointisuunnittelu

Suunnittele tulevat kalustoinvestoinnit perustuen ajantasaiseen kalustotietoon.

Lue lisää
about

Huoltojen hallinta ja vikailmoitukset

Varmista kaluston käyttökunto suunnittelemalla huoltotoimenpiteet ja dokumentoimalla toteutetut huollot ajantasaisesti.

Lue lisää
about

Kaluston merkintä RFID-, NFC- tai viivakooditunnisteella

Tehosta inventointia kalustomerkinnöillä ja niiden seurannalla.

Lue lisää