Investointisuunnittelu

Investointisuunnittelu

Suunnittele kalustoinvestoinnit järkevästi ja tehokkaasti todellisen kalustotiedon pohjalta

Investointien suunnittelu on oleellinen osa kalustonhallintaa ja toiminnan suunnittelun kannalta kriittisiä tietoa. Trail tarjoaa tämän ajantasaisen näkymän päätöksenteon tueksi ja sitä kautta auttaa tekemään järkeviä investointipäätöksiä hyödyntäen koko kaluston elinkaaritietoa.

Toiminnallisuudet

  • Näkyvyys tuleviin kalustoinvestointeihin
  • Tehokas työkalu kalustoinvestointien suunnitteluun
  • Budjetin seuranta kalustoinvestointien yhteydessä
  • Keskitetyt tiedot päätöksenteon tueksi

Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat useilla toimijoilla merkittävän taloudellisen panostuksen kohde ja siksi investointisuunnittelu on oleellinen osa kalustonhallintaa. Trail kerää kattavan laitetiedon yhteydessä myös kaluston investointi- ja kustannustiedot yhteen paikkaan, josta se on tehokkaasti käytettävissä taloudelliseen päätöksentekoon.

Laitteiden kustannustietojen lisäksi ajantasainen elinkaaritieto kalustosta auttaa tekemään aiempaa parempia investointipäätöksiä.

Trail tuottaa automaattisen investointisuunnitelman kaluston arvioituun käyttöikään ja uusimishintaan perustuen. Näin käyttäjillä on mahdollisuus varautua hyvissä ajoin tuleviin investointeihin. Automaattisen investointisuunnittelun lisäksi käyttäjät voivat luoda omia investointisuunnitelmiaan ja seurata niiden toteutumista. Investointisuunnitelma antaa mahdollisuuden sekä merkitä olemassa olevaa kalustoa uusittavaksi että luoda hankintasuunnitelmia kokonaan uudelle kalustolle.

Investointisuunnitelmalle voi määritellä budjetin, joka täyttyy suunnitelmalle lisättävän kaluston hintatietojen mukaan. Näin käytettävissä olevan budjetin seuranta on helppoa.

Trail vastaa kysymyksiin kuten

  • Kuinka paljon kalustoinvestointeja on tarpeellista tehdä tulevina vuosina?
  • Kuinka suuria kalustoinvestointeja on suunniteltu?
  • Mitkä laitteet on tarpeellista uusia tai korvata?
  • Mitä uutta kalustoa tarvitaan?
  • Minkälainen kustannus investoinneista kokonaisuutena kertyy?

Helppo käyttöönotto

Trailin käyttöönotto ei vaadi ennalta mitään tiettyä teknologiaa tai integraatiota. Seuraamalla alla kuvattua askellusta, pääset hyvin alkuun. Ja meidän tukeen voit aina luottaa.

1

Trail-palvelun perusmääritykset ja kalustotiedon tuominen järjestelmään

Tarjoamme valmiit pohjat kalustotietomassan tuomiseksi järjestelmään ja autamme tarvittaessa tiedon valmistelussa. Autamme myös palvelun perusasetuksissa käyttöä varten.

2

Kaluston merkintä RFID/NFC/viivakooditunnisteilla

Autamme asiakkaitamme valitsemaan oikean merkintäteknologian ja toimitamme tarvittaessa laitteet merkintöjen tulostamiseen sekä tunnisteiden lukemiseen. Kaluston merkintä ja tulostaminen on myös vaihtoehtoisesti tilattavissa meiltä palveluna.

3

Koulutus ja käytön tuki

Huolehdimme, että asiakkaamme tuntevat Trailin toiminnallisuudet ja tuemme kalustonhallinnan parhaiden käytäntöjen soveltamisessa jokaiselle asiakkaalle.

banner

Lisää ominaisuuksia joista voisit pitää

about

Investointisuunnittelu

Suunnittele tulevat kalustoinvestoinnit perustuen ajantasaiseen kalustotietoon.

Lue lisää
about

Huoltojen hallinta ja vikailmoitukset

Varmista kaluston käyttökunto suunnittelemalla huoltotoimenpiteet ja dokumentoimalla toteutetut huollot ajantasaisesti.

Lue lisää
about

Kaluston merkintä RFID-, NFC- tai viivakooditunnisteella

Tehosta inventointia kalustomerkinnöillä ja niiden seurannalla.

Lue lisää