5 tapaa parempaan kalustotehokkuuteen

  • Blogi
  • 5 tapaa parempaan kalustotehokkuuteen
13.02.2022

5 tapaa parempaan kalustotehokkuuteen

Tehokas kaluston operointi

Oppilaitosten irtaimisto voi sisältää satoja, tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia kannettavia tietokoneita, tabletteja, tauluja, projektoreita, kameroita, soittimia jne. Koulutuksessa käytettävien välineiden lista on loputon. Ei ole ollenkaan helppoa hallita kaikkea käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalla.

Haluamme esitellä viisi yksinkertaista keinoa laitteiden ja irtaimiston tehokkuuden parantamiseksi ja omaisuuserien järkevään hallintaan.

1. Selvitä mitä omaisuutta sinulla on

Inventaario ei yleensä ole suosikkitermi tietoa kerätessä. Mutta ilman inventaariota on mahdotonta tietää, mitä fyysistä omaisuutta sinulla on. Suositeltava ratkaisu on toteuttaa inventaario kerran hyvin ja samalla varmistaa, että kaikkia tulevia inventaarioita on helpompi hallita.

Käydään läpi älykäs inventoinnin tapa yksityiskohtaisemmin. Jos kaikki laitetiedot kootaan älykkääseen digitaaliseen järjestelmään ja kaikki laitteet merkitään tunnistemerkinnöin, on omaisuuden jäljittäminen ja seuraaminen erittäin helppoa. Inventaariot voidaan tunnisteiden avulla toteuttaa esimerkiksi kädessä pidettävillä RFID-lukijoilla murto-osassa siitä ajasta, jonka inventaariot ovat vieneet aiemmin.

2. Merkitse laitteet seurataksesi niitä

Käytännöllinen ratkaisu fyysisen omaisuuden seurantaan on tunnistemerkintöjen käyttäminen. Tunnisteet voivat olla QR-koodeja, viivakoodeja tai vastaavia tunnisteita, jotka yhdistävät fyysisen laitteen digitaaliseen järjestelmään. Laitteiden tunnistemerkintöjen avulla rekisteröidään helposti kaikki laitteen elinkaaritapahtumat. Tässä staattinen taulukko jää auttamatta takamatkalle, koska sen avulla ei ole mahdollista järkevästi tukea jatkuvasti päivitettäviä tapahtumatietoja.

3. Hallitse omaisuutta ja pidennä kaluston elinikää

Hyvin yksinkertainen mutta tehokas kestävä teko on pitää hyvää huolta jo omistamistasi laitteista. Säännöllisellä huoltamisella on helppo vähentää toiminnan häiriöitä ja pidentää laitteiden käyttöikää. Tunnisteilla merkityn omaisuuden kanssa älykäs digitaalinen järjestelmä muistuttaa käyttäjää suorittamaan kaikki suunnitellut huollot. Digitaalisen järjestelmän etuna on myös se, että se tallentaa kaikki lokit kaikista toiminnoista tulevaa tarkastelua varten. Näin jokainen voi luottaa siihen, että huollot tehdään ajallaan ja kalustoa hoidetaan kestävästi.

Kun laitteisto palvelee pidempään ja sitä käytetään tuottavammin, ja uusien laitteiden tarve vähenee. Se on yksinkertainen mutta tehokas tapa toimia taloudellisesti ja kestävästi.

4. Suunnittele ja optimoi kaluston käyttö

Usein kun laitteita tarvitaan mutta niiden sijaintia ei tiedetä, on helpompi ostaa uusi kuin löytää alkuperäinen. Kun jokainen voi tarkistaa laitteiden sijainnin järjestelmästä, ei tarvitse käyttää aikaa etsimiseen tai rahaa turhiin ostoihin.

Usein paras tuki älykkäälle järjestelmälle tulee toimivista sisäisistä prosesseista. Nykyaikaisen laitehallintajärjestelmän avulla laitteet on helppo yhdistää tuleviin tapahtumiin tai projekteihin. Näin laitteiden saatavuudesta ei ole epäselvyyttä.

Kun kaluston käyttöä on mahdollista suunnitella digitaalisesti, laitteet voidaan varata myös suoraan käyttäjältä toiselle. Tämä tarkoittaa, että laitevarausten välillä ei vaadita säilytysaikaa. Tämä taas tekee omaisuuden käytöstä helposti tehokkaampaa.

5. Kerää kaikki tiedot tehdäksesi älykkäitä päätöksiä

Kun tunnisteilla merkityt laitteet alkavat tuottaa arvokasta tietoa siitä, mitkä laitteet ovat tarpeellisia ja mitkä eivät, on helppoa päättää mihin sijoittaa tulevaisuudessa. Lisäksi elinkaaritiedoista on helposti nähtävillä, mitkä laitteista kestävät pitkään ja mitkä rikkoutuvat helposti.

Luotettavan datan avulla on helppo päästä eroon tarpeettomista laitteista. Tämän lisäksi on mahdollista käyttää dataa ostosten suunnitteluun. Oppilaitokset voivat käyttää tietoja ostaakseen vain tarvitsemansa laitteet ja valita ne toimittajat, jotka tarjoavat pitkäikäisiä laitteita.

Investointien näkökulmasta on tärkeää nähdä tiedot aiempien hankintojen ostopäivämääristä, hinnoista ja rahoitustiedoista. Niitä käytetään, kun on aika suunnitella uusia investointeja tulevaisuuteen.

Tunnistemerkinnät tukevat arjen toimintaa

Kuvittele, jos olisi olemassa ratkaisu valmiina toteuttamaan kaikki yllä mainitut kohdat.

No, oikeastaan kuvittelulle ei ole tarvetta. Voit kokeilla sitä itse. Kätevin saatavilla oleva järjestelmä on Trail. Trailin ovat jo löytäneet monet laitetoiminnan edelläkävijät, mukaan lukien useat koulut ja yliopistot.

Trail auttaa järkevän ja järjestelmällisen toiminnan ylläpitämisessä. Trail auttaa tehostamaan toimintaa ja säästämään kustannuksia modernin laitehallintajärjestelmän avulla.

Mikä on Trail?

Trail on laitehallintaratkaisu, joka auttaa ohjaamaan kaikkea fyysistä omaisuutta. Trailin avulla kaikki organisaation käyttäjät voivat tarkistaa helposti kaikki laitetiedot milloin tahansa. Trail helpottaa myös laitteiden varausten ja huoltojen hallintaa.

Miten Trail toimii?

Trailissa omaisuus on merkitty tunnistemerkinnöillä, joilla fyysinen omaisuus liitetään digitaalisiin tietoihin. Tämän jälkeen tunniste (viivakoodi, QR-koodi tai RFID) skannataan aina, kun kyseiselle laitteelle tehdään mitä tahansa toimenpiteitä.

Kun kaikki toiminnot on liitetty yksittäisiin laitteisiin, lopputuloksena on omaisuusrekisteri täydellisillä elinkaaritiedoilla. Näin Trail virtaviivaistaa toimintaa ja varmistaa, että päätöksentekoa varten on saatavilla luotettavaa dataa.

Mitä hyötyä Trailista on kouluille ja yliopistoille?

Trailin avulla oppilaitoksen omaisuutta voidaan hoitaa asianmukaisesti ja sitä kautta pidentää sen käyttöikää. Laitteiden pidentyneen eliniän myötä oppilaitokset voivat lykätä uusimisinvestointeja. Ennaltaehkäisevällä huollolla voidaan vähentää laitevikojen riskiä. Trailin kanssa ei ole tarvetta murehtia rikkoutuneesta valaisimesta juuri, kun koulun kevättuotanto on lavalla alkamassa.

Kun Trail otetaan käyttöön, on helppo nähdä, mitä laitteita käytetään, missä ovat pullonkaulat, ja mitä ei ehkä käytetä ollenkaan. Tarpeettomat laitteet voidaan sen jälkeen myydä tai kierrättää.

Trail on optimaalinen ratkaisu oppilaitoksille rajoittamattoman laite- ja käyttäjämäärän vuoksi. Tämä tarkoittaa, että jopa suurimmat kampusalueet voivat nauttia älykkäistä työskentelytavoista ja tietoa voidaan helposti jakaa koko organisaation laajuudelta.

Haluaisitko itse kokeilla Trailia?

Ota yhteyttä, niin pääset aloittamaan maksuttoman kokeilujakson. Sitä kautta on hyvä arvioida miten oppilaitoksesi voisi hyötyä älykkäästä laitehallinnasta ja seurannasta!