AssetOps tulevaisuuden ratkaisuna

  • Blogi
  • AssetOps tulevaisuuden ratkaisuna
15.11.2022

AssetOps tulevaisuuden ratkaisuna käyttöomaisuuden hallintaan

AssetOps on kestävän kehityksen kulttuurin ja järkevien toimintatapojen ja työkalujen yhdistäminen käyttöomaisuuden hallinnassa. Katsotaan tarkemmin miksi AssetOps on merkityksellistä ja miten on mahdollista yhdistää AssetOps-elementit yhtenäisen toimintatavan saavuttamiseksi.

Miksi AssetOps on juuri nyt tärkeää?

Elämme epävarmuuden aikaa. Markkinat sopeutuvat asioihin, kuten kasvava inflaatio ja jatkuvat toimitusketjuhaasteet. On enenevästi tärkeää varmistaa, että ylläpidettävät toiminnot ovat järkeviä, kannattavia ja kustannustehokkaita.

Resurssiviisaus on yksi tämän hetken nousevista trendeistä. Resurssien niukkuus, toimitusketjujen hankaluudet, sekä inflaatio vaikuttavat meidän jokaisen arkeen jo tavalla tai toisella. On välttämätöntä siirtää katse niihin resursseihin, jotka meillä jo on olemassa toimintojen varmistamiseksi, ja pyrkiä välttämään uuden hankintaa ratkaisuna.

Jo pienenä meidät on opetettu pitämään hyvää huolta omistamistamme tavaroista, pyrkiä olemaan rikkomatta niitä, jotta ne säilyvät käytössä pidempään. Kyse ei ole ainoastaan tavaroiden arvostuksesta, mutta myös järkevästä kustannustietoisuudesta, sekä ympäristötietoisuutta välttää uuden ostamista.

Järkevät huollot osoittavat laitteiden arvostusta

Yritysmaailmassa on kuitenkin helppoa unohtaa lapsuudessa opitut perusasiat. Usein kyseessä on jonkun toisen rahat, jonkun toisen tekemät päätökset, ja jonkun toisen vastuu hankinnoista.AssetOps tarjoaa keinon muuttaa yleistä ajattelua siihen suuntaan, jossa arvostetaan kaikkea jo omistettua ja pyritään luomaan kilpailuetua, josta jokainen yksilö voi olla ylpeä.

Kokonaisvaikutus, joka AssetOpsin avulla on saavutettavissa, sisältää taloudellisen puolen, sekä työtyytyväisyyden näkökulman. On kuitenkin huomioitava myös ympäristövaikutus. Kun omaisuutta arvostetaan ja huolletaan järkevästi, sitä käytetään pidempään, ja toiminnan ympäristövaikutus on väistämättä positiivinen.

Etsimme epätoivoisesti ratkaisuja ja työvälineitä hiilijalanjäljen pienentämiseen ja tästä näkökulmasta kaluston ja laitteiston hallinta tulisi olla ensimmäisten ratkaisujen joukossa, koska investointi on pieni ja käyttöönotolla on saavutettavissa myönteinen vaikutus heti.

Ensimmäinen askel on analysoida mitä kalustoa meillä tällä hetkellä on omistuksessa. Mitä laitteistoa on käytettävissä? Kuinka varmistamme järkevät ja perustellut hankinnat? Kuinka vältämme turhat kalustoon liittyvät kustannukset? Kuinka varmistamme, että hankittu kalusto on käytössä tehokkaasti? Olisiko nyt oikea aika vahvistaa kalustonhallinnan avulla yrityksen kestävyyskulttuuria?

Modernit työvälineet

Jotta on mahdollista analysoida kaluston nykytilanne, nousee tyypillisesti tarve digitaalisille työvälineille, sekä hanke vaatii aikaa, jotta perusteellinen inventaario voidaan tehdä.

Jotta tulevaisuuteen ollaan paremmin valmistautuneita, on suositeltavaa, että työvälineet valitaan siten, että ne tukevat järkevästi arkisia toimintoja. Etuna digitaaliseen laiterekisteriin verrattuna on, että toimenpiteiden kirjauksen kautta, kaluston todellinen tilatieto on helpommin seurattavissa. Lopputuloksena mitä tahansa tietoa järjestelmä tarjoaa, siihen voidaan luottaa ajantasaisena.

Kulttuurin muutos

Mitkä asiat indikoivat, että yrityskulttuuri on rakennettu järkeville ja kestäville arvoille?

Minkälainen viesti on mahdollista lähettää pelkästään järjestämällä ja hallitsemalla fyysistä irtaimistoa systemaattisesti? Ilmiselvä viesi on, että kalusto nähdään tärkeänä ja sitä arvostetaan. Tämä on erinomainen lähtökohta kulttuurin muutokselle. Olemassaolevan omaisuuden arvostus osoitetaan ensin järjestämällä kaikki, ja sen jälkeen hallitsemalla sitä tehokkaasti.

On yksinkertaisesti vaikuttavaa, kun kalusto on järjestyksessä

Kestävyys yrityksen toiminnassa riippuu jatkuvasta kehityksestä. Ei enää riitä, että tehdään asioita kuten ennenkin. Teknologia kehittyy, uusia ratkaisuja tulee markkinoille, ajat muuttuvat ja kilpailu kiristyy, joten jatkuva kehitys on välttämätöntä. Myös kalustonhallinnassa on aina varaa parantaa ja on tärkeää, että yrityskulttuuri myös tunnistaa tämän - kyseessä ei ole siis kertaluontoinen muutos, vaan jatkuva matka kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Samaan tapaan, kuin emme puhu kertaluontoisesta muutoksesta, asialla ei myöskään ole yhtä yksittäistä omistajaa. Jotta saavutetaan myönteisiä vaikutuksia, AssetOpsiin liittyy yhteisesti kannettu vastuu ja kaikkien sitoutuminen.

Yksi AssetOpsin tehokkaimpia osa-alueita on sen päivittäinen vaikutus. Ne ihmiset, jotka työskentelevät kaluston kanssa, pääsevät tekemään työtään järkevämmin, he voivat luottaa yhteisesti kerrytettävään dataan ja prosesseihin ja ovat tyytyväisempiä työhönsä ja ylpeämpiä tekemisen tavoista.

Mitä AssetOps mahdollistaa?

AssetOps yhdistää kestävän kulttuurin järkevien työkalujen ja toimintatapojen kanssa. Tässä on muutama käytännön esimerkki:

  • Fyysistä irtaimistoa hallitaan ja huolletaan järkevästi, sen elinkaari pitenee ja olemassaolevat resurssit mahdollistavat toimintaa pidempään.
  • Luotettava data on saavutettavissa ja sitä käytetään päätöksenteon tukena esimerkiksi uusintainvestointien kohdalla.
  • Jokainen on motivoitunut käyttämään yhteistä työvälinettä tiedon ylläpitämiseen, ja ymmärtää sen merkityksen.
  • Tehokkuus on maksimoitu toiminnassa, ja turhaa kalustoa ei säilytetä nurkissa. Kriittinen kalusto hyödynnetään niin tehokkaasti, kuin mahdollista.
  • Tunnisteilla tuodaan tehokkuutta prosesseihin, mutta myös visuaalinen osoitus siitä, että jokainen laite ja tavara on kontrolloitu ja arvostettu.

Mahdollisesti arvokkain lopputulos AssetOpsin jalkauttamisella on systemaattinen tapa luoda jatkuvasti ajantasaista tietoa. Jo lyhyen käytön jälkeen, ajantasaista tietoa voidaan hyödyntää parempiin päätöksiin.

Lataa ilmainen whitepaper perehtyäksesi lisää AssetOpsin mahdollisuuksiin!

Tiivistelmä

Järkevin valmitautuminen epävarmaan tulevaisuuteen on kontrollin rakentaminen olemassaolevaan. Aikaa ei ole hukattavaksi, jos tavoittelee hallinnan parantamista ja AssetOps-ajattelun jalkauttamista.

Kun AssetOps on onnistuneesti jalkautettu osaksi yrityskulttuuria, se kertoo, että on tunnistettu olemassaolevien resurssien tärkeys ja arvo. AssetOpsin jalkauttamisen avulla on saavutettavissa positiivinen ympäristövaikutus, järjestetty ja luotettava data, kestävä tapa toimia, parempi toiminnan tehokkuus, järkevämpi päätöksenteko, sekä tietysti automatisoidut ja järkevät työnkulut, kustannussäästöt ja koko toiminnan parempi hallinta.