Kalustonhallinnan parhaat käytännöt - osa 6 - Huoltojen suunnittelu

  • Blogi
  • Kalustonhallinnan parhaat käytännöt - osa 6 - Huoltojen suunnittelu
22.06.2021

Kalustonhallinnan parhaat käytännöt

Osa 6: Vaivaton huoltosuunnittelu ja helpot vikailmoitukset

Huoltojen suunnittelu ja vikailmoitukset

Käyttöomaisuus on tarkoitettu käytettäväksi. Se tarkoittaa, että sitä myös jatkuvasti rikkoutuu. Kun näin tapahtuu, on tärkeää saada tieto rikkoutuneesta laitteesta vastuuhenkilöille nopeasti, jotta mahdolliset huoltotoimet voidaan aloittaa ripeästi.

Parhaassa tapauksessa riittää, että vian huomannut lukee laitteessa olevan tunnisteen omalla puhelimellaan ja tekee ilmoituksen. Näin rikkoutunut laite saadaan nopeasti huoltoon. Modernille kalustonhallintajärjestelmälle tämä on aivan perusvaatimus.

Myös laitteiden vaatimia säännöllisiä huoltoja tulee pystyä seuraamaan. Säännöllisiä huoltoja tai tarkastuksia vaativista laitteista pitää pystyä luomaan huoltosuunnitelmia, joiden toteutumista myös valvotaan. Etenkin lakisääteisten huoltojen tapauksessa huoltoja ei voi jäädä tekemättä.

Huoltosuunnittelmien ja vikailmoitusten tulee löytyä samasta järjestelmästä muun kalustotiedon kanssa. Näin saadaan myös huoltoihin liittyvä historiatieto käyttöön. Mikäli käytössä on useita järjestelmiä, pirstaloituu tieto eri puolille eikä sitä pysty täysimääräisesti hyödyntämään. Kun tieto huolloista on helposti saatavilla, on viranomaisille helppo osoittaa, että lakisääteiset huollot on laitteille asianmukaisesti tehty.

SEURAAVAKSI:

Osa 7: Organisoitu kalustotieto päätöksenteon tukena