Kalustonhallinnan trendit vuonna 2022

  • Blogi
  • Kalustonhallinnan trendit vuonna 2022
20.12.2021

Kalustonhallinnan trendit vuonna 2022

Kalustonhallinnan trendit 2022

Vuoden 2022 trendejä määrittävät yritysten kasvava tarve toimia digitaalisten alustojen päällä. Samalla resurssisaatavuus sekä jatkuvasti tiukentuvat ympäristötavoitteet määrittävät päätöksiä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Digitaalinen ja toiminnallinen laiterekisteri on jo vyörynyt lukuisille toimialoille tarjoten pilvipohjaisen, mobiilikäyttöisen digitaalisen laitetietoalustan, joka vastaa tehokkaasti tämän päivän tarpeisiin.

Tunnistamme kolme ajankohtaista teemaa kalustonhallinnan ympärillä:

1. Ratkaisun vakiintunut asema markkinassa

Toiminnallisen digitaalisen kalustonhallintajärjestelmän tuomat edut tunnistetaan yhä laajemmin. Sekä suuret, että pienet toimijat useilla toimialoilla ovat jo onnistuneet saavuttamaan taloudellisia ja ajankäytöllisiä tehokkuushyötyjä kiinteän käyttöomaisuuden kautta. Koska on useilla aloilla havaittu, että digitaalinen laiterekisteri tarjoaa nopeasti tukea hankintojen suunnitteluun, toimintatapa muuttuu ala kerrallaan vakiintuneeksi ja yleiseksi tavaksi toimia.

2. Keino kestävyystavoitteiden saavuttamiseen

Yhä suurempi painoarvo tullaan näkemään kalustonhallinnan merkityksessä yritysten kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Organisaatiot pyrkivät jo aktiivisesti etsimään erilaisia toisiaan tukevia keinoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, johon kalustonhallinta vastaa hyvin konkreettisesti. Yleisesti vaikuttaa siltä, että irtaimiston omistamista pyritään vähentämään, ja enenevästi pyritään toimimaan vuokratun, lainatun ja jaetun kaluston varassa.

Lue myös vastuullisen kalustonhallinnan opas.

3. Toiminta puutteellisten resurssien varassa

Resurssipula ja toimitusviiveet ovat varjostaneet vuotta 2021, ja vaikutus myös kalustonhallintaan on tuntuva. Mitä tiukemmat ovat resurssit, sen tärkeämmäksi muodostuu ymmärrys siitä mitä korvaavia resursseja on käytettävissä vaihtoehtoisesti, jos jotain rikkoutuu, sekä tietysti keinot välttää ylipäätään rikkoutuminen huoltamalla omaisuutta järkevästi.

Miltä näyttää kalustonhallinnan tulevaisuus?

Tulevaisuuden ratkaisuja valmistellen, kalustonhallinnan ja laiteseurannan alalla tutkitaan paljon tekoälyn ja IoT:n hyödyntämistä sensorien ja analytiikan lisäksi. RFID-pohjaisia innovatiivisia ratkaisuita odotamme markkinoille lähivuosina useita. Laiteseurantaan hyödynnettävä teknologia laajenee myös jatkuvasti ja seuraamme näitä mahdollisuuksia tarkasti.

Mitä tehdä juuri nyt?

Suosittelemme varmistamaan, että kaikki laitteet ja kalusto löytyvät jo digitaalisesta järjestelmästä. Digitalisointi on avain irtaimiston osalta taloudelliseen, tehokkaaseen, vastuulliseen toimintaan, sekä se tarjoaa valmiuden tarttua tulevaisuuden ratkaisuihin heti, kun niitä tuodaan markkinoille. Digitalisoinnin jälkeen on hyvä varmistaa, että digitaalinen tieto on luotettavaa ja ajantasaista. Tulevaisuuden kilpakentillä taakse jäävät auttamatta ne, jotka eivät vieläkään tiedä mitä laitteistoa yrityksellä on, kenen käytössä ja missä kunnossa.

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat tutustua sellaiseen ratkaisuun, jolla pikaisesti pääset varmistamaan oman kilpailukyvyn käyttöomaisuuden osalta.