Kalustonhallinnan trendit vuonna 2023

  • Blogi
  • Kalustonhallinnan trendit vuonna 2023
17.01.2023

Kontrolli ja järjestyksessä olevat laitteet auttavat valmistautumaan epävarmuuteen

Kalustonhallinnan trendit vuonna 2023

jo nähty sähkön hinnassa ja toimitusketjujen toimivuudesta. Jatkuvasti kasvava huomio resurssiviisauteen on myös läsnä tulevan vuoden valinnoissa.

Nämä ajankohtaiset asiat tulevat näkymään selvästi myös fyysisen irtaimiston hallinnassa. Merkitys korostuu sille, että pystytään hyödyntämään järkevästi kaikkia resursseja. On entistä tärkeämpää tietää laitteiden sijainti ja pystyä paikallistamaan esimerkiksi korvaavat laitteet nopeasti. Epävarmuuden myötä hallinnan tarve myös korostuu. On järkevää pitää kaikki omaisuus hyvin hyppysissä, kun muusta maailmasta ei tiedä.

Lisäksi nyt jo tutuksi tulleet kestävyyshaasteet ja -tavoitteet ovat edelleen läsnä vuonna 2023. Yhä useampi näkee järjestelmällisen toiminnan merkityksen yhtenä tärkeänä kestävän ja jatkuvan toiminnan kulmakivenä.

Seuraavat ajankohtaiset teemat tulevat korostumaan kalustonhallinnassa vuonna 2023:

1. Kontrolli ja järkevä resurssien saatavuus

Varmuus siitä, että varaosia saa tai uusia laitteita voi tilata ensi viikoksi, on monelle jo muisto vain vanhoista hyvistä ajoista. Enää ei auta luottaa siihen, että toimitusketju rullaa entiseen malliin ja tänään rikkoutunut on korvattu jo ylihuomenna. Epävarmuus on läsnä lähes jokaisessa tavaratilauksessa. Digitalisaatio onneksi auttaa haasteessa, jossa edes rahallisilla resursseilla ei välttämättä saa juuri sitä laitetta, jota tarvitsee.

Laitekannan jakaminen erilaisten toimijoiden kesken on mielenkiintoinen vuoden 2023 mahdollisuus. Mitä jos pystyttäisiinkin järkevästi hyödyntämään lähialueen kumppaneiden kalustoa hankkimatta uutta? Tämä aihe korostuu kalustonhallinnassa näinä aikoina, kun turhia hankintoja pyritään välttämään.

Lataa whitepaper: The Power of Sharing Equipment

2. Toiminnan jatkuvuus

Toiminnan kasvun sijaan yritysmaailmassa huomio kiinnittyy entistä enemmän toiminnan jatkuvuuteen. Toiminnan jatkuvuuden kulmakiviä on varmistaminen, että toiminta on kannattavalla pohjalla ja sen operoinnin vaatima resursointi on jatkuvasti mahdollista.

On tärkeää pystyä rakentamaan toimintaa olemassa olevien resurssien varaan. Samalla huomioon nousee näiden resurssien kunto, kestävyys ja jäljellä oleva elinkaari. Mietitäänpä vaikka tuotantolinjastoa, joka koostuu useista erikoisosista, joiden nopeasta saatavuudesta ei ole varmuutta. Tällöin on kriittistä tietää koska nykyinen linjasto on hankittu, koska sitä on kunnostettu, onko linjastossa ennakoitavissa vikaantumisia tai mikäli tarve tunnistetaan, onko mahdollista löytää lisäosia pikaisesti tarvittaessa.

3. Navigointi epävarmoissa oloissa

Kun ympäröivä maailma toimii epävarmoissa oloissa, on ilmiselvää, että kaikki toimijat korostetusti pyrkivät saavuttamaan hallinnan tunnetta. Tavoiteltavaa on hallinta toiminnasta, hallinta kustannuksista, hallinta henkilöstöstä, riskeistä, mahdollisuuksista, ja tulevaisuudesta. Kalustonhallinnan avulla haetaan nimenomaan kontrollia kiinteästä käyttöomaisuudesta. Kun tiedetään mitä meillä on, sitä paremmin nämä resurssit ovat hyödynnettävissä, kun niille ilmenee tarvetta.

Kalustonhallinta tarjoaa mahdollisuuden järkevään, järjestelmälliseen, kannattavaan, jatkuvaan, resurssiviisaaseen toimintaan irtaimiston osalta. Tämä on useille yrityksille ja yhteisöille erityisen tervetullutta vuoden 2023 alussa, kun epävarmuus korostuu useilla toiminnan osa-alueilla.

Lue lisää kalustonhallinnasta täältä.