Miten ehkäistä yrityksen tavaroiden jatkuvaa katoa?

  • Blogi
  • Miten ehkäistä yrityksen tavaroiden jatkuvaa katoa?
26.07.2022

Miten ehkäistä yrityksen tavaroiden jatkuvaa katoa?

Hyvin tavallinen haaste monelle yritykselle ja organisaatiolle on pienelektroniikan katoaminen työpaikalta. Laitteisto ei ole itsessään välttämättä merkittävän arvokasta, mutta ajan myötä uusintaostoista kertyy kuitenkin melkoisia summia. Rahallisen menetyksen lisäksi monesti kiusallisempaa on se, että laitteistoa ei voida käyttää jonkin puuttuvan palasen takia, tai että aikaa kuluu tavaroiden etsimiseen. Ongelman ratkaisemiseksi moni on päätynytkin kiinnittämään piuhoja esimerkiksi nippusiteillä, jolloin vääriin käsiin joutuminen on vähintäänkin aiempaa haastavampaa.

Toinen poikkeusaikojen tuoma haaste on kotikonttorille siirrettyjen työvälineiden hallinta. Työntekijöiden mukana yrityksen omaisuutta on siirtynyt fyysisesti eri sijainteihin ja jos tämä laitteisto ei ole järkevässä seurannassa, sen palautuminen takaisin yritykselle saattaa olla haasteellista.

Digitaalinen laitehallinta tarjoaa erinomaisen vaihtoehtoisen keinon katoavien ja kotikonttorille sijoitettujen laitteiden haasteen ratkaisemiseksi. Digitaalisen laitehallinnan yhtenä elementtinä ovat tunnisteet, joiden avulla merkitään fyysisesti jokainen organisaation laite tai tavara. Käytännössä tunnistemerkintä tarkoittaa usein viiva- tai QR-koodia. Näin yrityksen tai organisaation oma logo näkyy jokaisessa sen omistamassa laitteessa ja on selvää käyttäjille, että laite kuuluu organisaatiolle. Tunnisteen avulla on mahdollista myös tarkistaa juuri kyseisen laitteen tietoja tai päivittää sen ajantasainen sijainti järjestelmässä. Näin kaikilla käyttäjillä säilyy hyvä käsitys siitä mitä laitteita on käytössä ja mistä ne löytyvät.

Tunniste kertoo, että laite kuuluu organisaatiolle

Usein digitaalisen laitehallinnan avulla tavoiteltavia etuja on erityisesti fyysisen irtaimiston kokonaishallinta. Asiakaspalautteen perusteella kuitenkin yksi digitaalisen laitehallinnan todistettuja vaikutuksia on väärinkäytön väheneminen. Kun kaikista tavaroista ja laitteista pidetään järjestelmällisesti kirjaa, ja jokainen laite on merkitty organisaation logolla ja tunnisteella, on epätodennäköisempää, että laitteita päätyy vahingossa vääriin käsiin.

Digitaalisen laitehallinnan avulla voidaan helposti vähentää turhia investointeja jatkuvasti katoaviin laitteisiin ja tavaroihin, ja ennen kaikkea sujuvoittaa työn tekemistä. Samalla on mahdollista varmistua siitä, että organisaation laitteisto on hyvässä hallinnassa.

Trail tarjoaa modernin ja helppokäyttöisen ratkaisun laitteiden digitaaliseen hallintaan. Tutustu Trailiin tarkemmin täällä tai varaa lyhyt demo omalle organisaatiollesi.