Miten valmistautua kaluston jakamiseen ja yhteiskäyttöön?

 • Blogi
 • Miten valmistautua kaluston jakamiseen ja yhteiskäyttöön?
17.01.2023

Vuonna 2023 Trail tuo kaluston jakamisen ja yhteiskäytön osaksi älykkään omaisuudenhallinnan kulttuuria eli AssetOpsia. Trail Sharing antaa yrityksille mahdollisuuden perustaa kalustonjakoverkostoja ja siten luoda täysin uudenlaisen tavan edistää kiertotaloutta, pienentää ympäristövaikutuksiaan ja säästää kustannuksia.

Kaluston jakaminen on 2020-luvun keskeinen kiertotaloustrendi

Oikeanlainen valmistautuminen takaa, että pääset jakamisessa hyvin liikkeelle ja vältät ongelmat. Tässä tekstissä käyn läpi toimenpiteitä, joilla voit jo valmistautua kaluston jakamiseen.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää kaluston jakamisesta

Laiterekisteri kuntoon

Kaluston tehokas jakaminen perustuu luotettavaan kalustotietoon. Samat periaatteet, jotka pätevät yleisestikin toimivan kalustorekisterin ylläpitämiseen, pätevät myös jaettavaan kalustoon.

Varmistapa siis, että seuraavat seikat kalustotiedoissasi ovat kunnossa:

 • Laiteyksilöiden mallinimet ovat ymmärrettäviä (unohda siis lempinimet ja sisäpiirivitsit)
 • Tiedot ovat tarpeeksi tarkkoja (esimerkiksi kalusteista löytyvät mitat ja värit)
 • Kalustolle on lisätty kuvat
 • Tieto on ajantasaista
 • Tieto on saatavilla (eli jaettavaksi tarkoitettu kalusto on sellaiseksi merkitty)

Vaikka olisitkin ennemmin muiden jakamaa kalustoa käyttävä kuin omaa kalustoasi muille jakava toimija, kannattaa tutustua Trailin laiterekisterin toimintaan. Voit kuitenkin hallinnoida Trailin avulla myös omaa kalustoasi, jota ei ole jaettavaksi tarkoitettu.

Valikoi jakokumppanit ja jaa tietoa

Kaluston jakamisessa ja yhteiskäytössä kannattaa lähteä liikkeelle luotettavien kumppaneiden kanssa. Yrityksesi sidosryhmissä on varmasti organisaatioita, joiden kanssa kaluston yhteiskäyttö on luontevaa, luotettavaa ja tehokasta.

Tällaisia jakokumppaneita voivat olla esimerkiksi erilaiset tutkimus- ja kehityskumppanit, lähellä yritystäsi toimivat muut yritykset, paikalliset oppilaitokset, muut julkiset toimijat tai asiakkaat.

Kaluston jakamisen ensimmäinen vaihe on avata keskustelu potentiaalisten jakokumppaneiden kanssa. Näin alatte muodostaa jakoverkostoja, jota Trailissa me kutsumme jakohubeiksi. Voit esimerkiksi aloittaa vinkkaamalla potentiaalisia kumppaneitasi Trail Sharing -kalustonjakoalustasta

Avoin tiedonkulku jaettavasta kalustosta kumppaneiden kesken on avaintekijä onnistuneessa kaluston jakamisessa. Trailissa jakokumppanit voivat avata näkymiä toisilleen, jolloin kumppaneilla on jatkuvasti pääsy tietoon saatavilla olevasta kalustosta.

Kaluston jakaminen on turvallista Trailin kautta luotettujen kumppaneiden kanssa

Kaikkea kalustoa ei tietenkään ole tarkoitus jakaa muiden kanssa. Jakohubin jäsenet voivatkin määritellä, mitä kalustoa jakavat, ja pystyvät ylläpitämään turvallisen jakamisen prosesseja.

Sovi prosessit

Toimiva järjestelmä ja helposti saatavilla oleva tieto luovat edellytykset kaluston yhteiskäytölle ja jakamiselle. Jakaminen on kuitenkin mitä suurimmassa määrin yhteistyötä ja vaatii siksi yhteisesti sovitut prosessit.

Trail Sharing tarjoaa jakohubin jäsenille työkalut kalustotietojen jakamiseen, jaetun kaluston varaamiseen sekä kaluston keräämiseen ja palauttamiseen. Kun Trailin kautta jakokumppani tekee varauksen jaettuun kalustoon, täytyy osapuolille olla selvää, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Jakohubin jäsenten onkin suositeltavaa sopia ainakin seuraavista prosesseista:

 • Jakohubin jäsenten lisäämisen prosessi – miten näkymät avataan uusien jäsenten kesken
 • Jaettavan kaluston tietojen syöttäminen – mitkä ovat pakolliset tiedot kalustosta
 • Viestintä ja käytännöt varatun kaluston noutamisen/käyttöönoton ja palauttamisen yhteydessä
 • Käytössä rikkoutuneen kaluston korjaaminen

Kun työkalut ovat kunnossa, tiedot luotettavia ja prosessit on sovittu, pystyvät jakohubin jäsenet hyödyntämään resurssejaan tehokkaasti, turvallisesti ja kestävästi.

Yhteisvarasto

Pisimmälle viedyssä muodossaan jakohubin jäsenet voivat halutessaan perustaa yhteisvarastoja. Näin kalustoa jakavat yritykset säästävät varastoinnin kustannuksissa sekä pienentävät varastoinnista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Trail Sharing mahdollistaa yhteisvarastojen perustamisen siten, että yhteisvarastoa käyttävillä toimijoilla on mahdollisuus hallinnoida varastoon sijoitettua kalustoa. Vaikka varastossa oleva artikkeli kuuluisikin jollekin toiselle jakohubin jäsenelle, voi varastosta vastuussa oleva toimija esimerkiksi päivittää artikkelin sijaintia varastossa.

Yhteisvaraston myötä alueellinen iso toimija voi tarjota varastotilat ja -palvelut alueen pienemmille toimijoille. Näin toimintaankin jo esimerkiksi esittävien taiteiden puolella.

Yhteenveto

Kaluston jakaminen ja yhteiskäyttö ovat 2020-luvun kiertotaloustrendejä. Se auttaa yhteistyötä tekeviä toimijoita entisestään tiivistämään yhteistyötään ja parantamaan resurssien käyttöä.

Onnistunut kaluston yhteiskäyttö vaatii toimivan tietojärjestelmän sekä yhteisesti sovitut käytännöt jaetun kaluston käyttöön.

Trail Sharing tekee kaluston jakamisesta mahdollista tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden jakaa tietoa lainattavasta kalustosta toistensa kesken, varata jaettua kalustoa käyttöön ja jopa luomaan yhteisiä varastoja jakamistalouden edistämiseksi.

Haluatko kuulla lisää kaluston jakamisesta ja -hallinnasta? Ota yhteyttä.