Kalustonhallinta on yrityksen menestystekijä

  • Blogi
  • Kalustonhallinta on yrityksen menestystekijä
01.11.2021

Kalustonhallinta on yrityksen menestystekijä

Neljä syytä, miksi yrityksen kannattaa hallita kalustoaan

Kalustonhallinta yrityksen menestystekijänä

Maailmassa on meneillään muutos. Jatkuvasti kehittyvät mittaus- ja analyysimenetelmät auttavat yrityksiä tekemään dataan ja faktoihin perustuvia, aiempaa tarkempia päätöksiä. Yritykset, jotka valjastavat datan osaksi päätöksentekoaan kaikilla osa-alueillaan, menestyvät. Muiden kohtalona on jäädä jalkoihin.

Kalustonhallinta ei ole poikkeus. Jo nyt edistyneet yritykset keräävät kalustostaan tarkkaa tietoa, jota hyödyntämällä ne luovat etumatkaa kilpailijoihinsa nähden.

Esimerkkinä mainitsen Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöt seuraa tarjoamiensa toimitilojen kalusteiden ja AV-laitteiden elinkaarta tarkasti. Heille tärkeää on pystyä pitämään tieto kalusteista ajan tasalla, jotta kaluston hankintoja, kierrätystä ja käyttöä voidaan suunnitella todelliseen tilanteeseen perustuen. Toisin sanoen, yksityiskohtaiseen kalustotietoon perustuvat päätökset tehostavat Senaatti-kiinteistöjen toimintaa, tekevät toiminnasta vastuullisempaa ja parantavat sen kannattavuutta.

Miksi tämä kalustosta kerättävä tieto sitten on niin tärkeää, ja mihin sitä pitäisi käyttää? Annan sinulle neljä syytä ja niihin liittyvää vinkkiä, jotta myös sinä voit tehdä kalustonhallinnasta yrityksesi kilpailuedun.

Lataa whitepaper: "Mitä on kalustonhallinta"

1. Paremmat investointipäätökset

Investoinnit voivat ratkaista koko yrityksen olemassaolon. Onnistuneet investoinnit auttavat yrityksiä menestymään, kun taas epäonnistuneet tai väärin ajoitetut investoinnit saattavat kaataa yrityksiä.

Varmista, että sinulla on käytössäsi mahdollisimman tarkkaa dataa kalustostasi, jotta voit tehdä perusteltuja investointipäätöksiä. Modernin kalustonhallintajärjestelmän avulla saat koottua kaikki kalustoon liittyvät tiedot investointipäätösten tueksi.

Tärkeimpiä kalustosta kerättäviä tietoja ovat:

  • Kaluston käyttöaste
  • Kaluston tuottavuus
  • Huolto- ja vikahistoria kustannuksineen
  • Tieto siitä, milloin kaluston elinkaari on päättymässä

Faktoihin perustuva investointisuunnittelu pienentää kustannuksia ja luo tukevan kivijalan yrityksesi kaluston tehokkaalle ja vastuulliselle käytölle.

2. Kalusto pysyy suorituskykyisenä

Kattavaan kalustotietoon kuuluu ehdottomasti tiedot kalustolle tehdyistä ja sen tarvitsemista huolloista. Ennakoivalla ja järjestelmällisellä huoltosuunnittelulla varmistat, että kalusto huolletaan tasaisin väliajoin ja pysyy turvallisena käyttää. Huoltamattoman kaluston elinkaari jää lyhyeksi, eikä se pysty tuottamaan yhtä hyvin kuin asianmukaisestii huollettu kalusto.

Teilläkin varmasti rikkoutuu laitteita jatkuvasti. Onko kaluston käyttäjillä mahdollisuus lähettää vikailmoituksia vastuuhenkilöille helposti? On nimittäin ensiarvoisen tärkeää, että vastuuhenkilöt saavat tiedon tarvittavasta huollosta välittömästi, jotta korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa nopeasti. Näin kaluston seisonta-ajat jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Rikkoutuneesta laitteesta on myös syytä välittää tieto laitteen seuraaville käyttäjille, jotta he osaavat valmistautua korvaamaan tarvittaessa viallisen laitteen.

Monesti laitteisiin myös sisältyy lakisääteisiä velvollisuuksia säännöllisistä huolloista tai tarkastuksista. Ennakoivalla huoltosuunnittelulla varmistat, että lakisääteiset huollot tulee tehtyä ja kaluston käytön katkokset jäävät lyhyiksi. Samalla työturvallisuus paranee. Kun vielä pidät historiatiedon laitteille tehdyistä huolloista tallessa ja helposti saatavilla, pystyt osoittamaan viranomaisille helposti, että olette hoitaneet lakisääteiset huollot asianmukaisesti.

3. Kaluston käyttöasteen paraneminen

Kalusto on hankittu käyttöä varten ja varastossa lojuva laitteisto ei tuota yhtään mitään. Kaluston tehokas käyttö vaatii, että seuraat kaluston varausmääriä tarkasti ja tiedät missä kalusto sijaitsee ja miten kalustoa käytetään.

Saat nostettua kaluston käyttöastetta varmistamalla, että kalustotieto on koko organisaatiosi saatavilla. Kun kaikilla on pääsy tietoihin kalustosta, laitteiden saatavuudesta ja sijainneista, on heidän myös helpompi ottaa tarvitsemansa kalusto käyttöön. Arvokkaita laitteita jää varmasti käyttämättä, jos henkilöstö ei edes tiedä niiden olemassaolosta.

Tarkka tieto kaluston varauksista kertoo, mitä laitteistoa yrityksessäsi todellisuudessa käytetään ja mitä ei. Vähälle käytölle jäänyttä kalustoa ei kannata uusia, jolloin määrärahat voi käyttää paremmin tuottavan kaluston hankintaan.

Pisimmillään kaluston käyttöasteen maksimointi on viety yrityksissä, jotka ovat jakaneet osan kalustostaan kumppaniyritystensä kanssa. Tällöin omia puutteita voi täydentää kumppanin kalustolla, ja vastavuoroisesti oman käyttämättömän kaluston saa tuottamaan vuokraamalla sitä kumppaniyrityksille.

Tässä onnistuminen tosin vaatii kehittynyttä kalustonhallintajärjestelmää, joka mahdollistaa kaluston jakamisen. Muuten vaarana on, että kalustot menevät sekaisin, eikä oma kalusto palaudukaan takaisin.

4. Vastuullisuus

Ilmastonmuutos, luontokato ja muut ympäristöongelmat vaativat merkittäviä toimenpiteitä kaikilla toimialoilla. Enää ei ole varaa tuhlata resursseja, ja monet yritykset ovatkin tähän jo heränneet. Keskittymällä kaluston elinkaaren maksimointiin, saadaan kalustoinvestoinnille parempi tuotto ja samalla säästyy luonnonvaroja, kun uutta kalustoa ei tarvitse tuottaa yhtä paljon.

Kalustonhallinnan ydinajatus on hallita kaluston koko elinkaarta aina hankintasuunnittelusta sen kierrätykseen. Kun hankit uutta kalustoa, haluat varmistaa, että se tuottaa hyötyä mahdollisimman pitkään. Pidempi elinkaari tarkoittaa harventuneita hankintoja, mikä puolestaan vähentää päästöjä ja säästää rahaa.

Kaluston elinkaaren päättyessä tulee kiinnittää huomiota kaluston kierrätykseen. Sen voi joko kierrättää raaka-aineeksi ja osiksi tai myydä jälkimarkkinaan.

Avain vastuullisessa kalustonhallinnassa on ylläpitää ajantasaista rekisteriä yrityksen omistamasta kalustosta. Kun yrityksesi kalustotieto on hallinnassa kalustonhallintajärjestelmän avulla, voit seurata koko kaluston elinkaarta yksittäisen laitteen tasolla. Näin pystyt varmistamaan, että hallitset kalustoasi kestävällä tavalla: et tee turhia hankintoja, ja kalustoasi käytetään ja huolletaan asianmukaisesti.

Neljä syytä miksi kalustonhallinta on yrityksen menestystekijä

Lataa Whitepaper: Vastuullisen kalustonhallinnan opas

Yhteenveto

Kalustosi tarkka seuranta ja siitä kerätty data auttavat sinua saamaan kalustostasi täyden hyödyn irti, tekemään parempia investointipäätöksiä ja toimimaan vastuullisemmin. Nykyaikana ei enää ole varaa pirstoa kalustotietoa ympäri organisaatiota lukemattomiin excel-tiedostoihin, paperilappusiin tai turvautua ihmisten muistiin. Kalustotiedon on oltava läpinäkyvää koko organisaatiolle, jotta tieto kulkee tehokkaasti ja jotta ymmärrys siitä, millaista kalustoa teillä oikeasti käytetään ja tarvitaan, lisääntyy.

Nykyaikaisella kalustonhallintajärjestelmällä pystyt varmistamaan, että käytössäsi on tarkimmat mahdolliset tiedot päätöksenteon tueksi.

Haluatko nähdä käytännössä, miten moderni kalustonhallintajärjestelmä tuottaa dataa ja auttaa päätöksenteossa? Ota yhteyttä!