Kaluston jakaminen tarjoaa keinon hallita hankintojen riskejä

  • Blogi
  • Kaluston jakaminen tarjoaa keinon hallita hankintojen riskejä
30.08.2023

Kaluston jakaminen tarjoaa keinon hallita hankintojen riskejä

Vaikka tiedetään, että kaluston jakaminen toimijoiden kesken on järkevä ja kestävä tapa hallita kalustotarpeita, se silti usein mahdollisuutena ohitetaan. Tyypillinen syy ohittamiselle on järkevän toiminta-alustan ja prosessien puuttuminen, joilla hallittaisiin muualta tulevia tiedusteluja tai lähetettäisiin omia. Toinen yleinen syy on yhteyden puuttuminen tahoon, jolla mahdollisesti olisi tarvittavaa kalustoa.

On joka tapauksessa selvää, että kaluston jakamisessa ja yhteiskäytössä piilee paljon mahdollisuuksia kustannustehokkaampaan, yhteisöllisempään ja kestävämpään toimintaan.

Yksi tärkeimpiä asioita, joita kaluston jakaminen mahdollistaa, on hankintoihin liittyvän riskin madalataminen. Kun organisaatiolla on joustava pääsy laajempaan resurssivalikoimaan jakamisen kautta, he voivat keskittää omat hankinnat ainoastaan liiketoimintakriittiseen kalustoon. Kaluston skaalaaminen väliaikaisiin tarpeisiin helpottuu ilman merkittävää riskiä.

Rakentamalla strategisia kumppanuuksia kaluston jakamisen ympärille, on mahdollista hankkia tarvittavaa kalustoa ilman hankinnan kustannustasoon liittyvää riskiä tai vääränlaiseen kalustoon sijoittamisen riskiä.

Oikeilla työkaluilla jaetun kaluston hyödyntäminen on helppoa.

Kaluston jakaminen - Case-esimerkki

Katsotaanpa käytännön esimerkkiä kuinka kaluston jakaminen voisi toimia.

Kuvitellaan keskikokoinen teollisuuden yritys (yritys A), joka saa kertaluontoisen (tai ainakin historiansa ensimmäisen) suuremman myyntitilauksen. Yritys A:lla on ainoastaan kaksi tuotantolaitetta käytössä ja täyttääkseen tämän myyntitilauksen, he tarvitsisivat väliaikaisesti kaksi lisää. Ei ole järkevää hankkia yritykselle yhtä tilausta varten arvokkaita laitteita, jotka saattavat hetken päästä olla tarpeettomia. On järkevämpää lainata tai vuokrata laitteet. Mikäli laitteet ovat erikoislaitteita, ainoa keino lainata on saman alan toiselta toimijalta, kumppanilta, jolla on vastaavia laitteita. Tämä voi olla esimerkiksi suurempi toimija samalla alalla (yritys B).

Tässä case-esimerkissä onnistutaan välttämään useita riskejä. Yritys A välttää riskin loppuasiakkaan tyytymättömyydestä tai jopa tilauksen menettämisestä. He myös välttävät kustannusriskin, joka liittyy uusien laitteiden hankintaan. Yritys B taas hyötyy vahvemmasta yritysyhteistyöstä ja toimialan yhteisöstä, joka edesauttaa vahvempaa brändi-imagoa ja tunnettuutta. Tiukassa paikassa, yritys B pystyy myös vastaavasti luottamaan kumppaninsa, yritys A:n tukeen.

Kaikki toimenpiteet jaetun kaluston osalta voidaan kirjata digitaalisesti.

Kuinka päästä alkuun kaluston jakamisessa?

Jakaminen on yksi avain kestävämpään tulevaisuuteen.

Kaluston jakamiseen voi tutustua helposti whitepaperin avulla.

Lataa whitepaper: Kaluston jakaminen ja yhteiskäyttö

Täältä löytyy myös paljon lisätietoa Trail Sharing -alustasta.