Kalustonhallinta säästää aikaa ja rahaa

  • Blogi
  • Kalustonhallinta säästää aikaa ja rahaa
07.05.2021

Kalustonhallinta säästää aikaa ja rahaa

Kalustonhallinta on hyvin konkreettinen keino saavuttaa taloudellisia hyötyjä useasta eri näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa on tiivistetty tärkeimmät ja nopeimmat keinot säästöihin kalustonhallinnan kautta.

Investointisuunnittelu

Järkevällä kalustonhallinnalla on mahdollista vaikuttaa kalustoinvestointien suuruuteen. Kun koko kalustosta ja sen käytöstä on ajantasainen ja kattava tieto, on mahdollista optimoida investointien suuruus sekä ajoitus. Käytännössä kalustoinvestointeja pystytään usein välttämään, kun huomataan, että kyseinen kalusto on jo olemassa tai että kukaan ei todellisuudessa tarvitse kalustoa, johon ollaan investoimassa.

Ajansäästö

Kalustonhallinnan toinen merkittävä säästö liittyy ajankäyttöön. Kun toimitaan Trailin kaltaisen digitaalisen järjestelmän avulla, kaikki kalustotieto on helposti löydettävissä ja tietoon sekä sen ajantasaisuuteen voidaan luottaa. Toimiva järjestelmä tarjoaa myös helppokäyttöisen apuvälineen kaluston kanssa toimimiseen ja tarjoaa tehostusta prosesseihin.

Tehokkaat prosessit

Digitalisoinnin ja tunnistemerkintöjen avulla on mahdollista saavuttaa oleellisesti merkittävää ajansäästöä toiminnan yhteydessä. Tunnistemerkinnät mahdollistavat esimerkiksi huoltotoimenpiteiden kirjaamiseen järjestelmään jo huollon yhteydessä sekä etäluettavan inventaariototeutuksen. Ajansäästö aiempiin verrattaviin toimintatapoihin on moninkertainen.

Kustannussäästöt

Kalustonhallinnalla on mahdollista myös säästää kustannuksia. Kun kalustomäärä on optimaalinen, voidaan varmistua, että ei makseta turhia vakuutus-, huolto- ja varastointikustannuksia.

Kaikki osa-alueet huomioiden kalustonhallinnalla on mahdollista saavuttaa varsin vaikuttava takaisinmaksu. Autamme mielellämme arvioimaan saavutettavien säästöjen suuruutta muiden kalustonhallinnan hyötyjen ohessa.