RFID, NFC, viiva- ja QR-kooditunnisteet kalustonhallinnassa

  • Blogi
  • RFID, NFC, viiva- ja QR-kooditunnisteet kalustonhallinnassa
12.04.2021

RFID, NFC, viiva- ja QR-kooditunnisteet kalustonhallinnassa

Eri tunnisteteknologiat, kuten RFID, NFC, viivakoodi ja QR-koodi muokkaavat tulevaisuuden kalustonhallinnan ratkaisuja, mutta miten varmistaa sopiva teknologiavalinta?

On jo monessa liiketoiminnassa arkipäivää, että digitaalista kalustoa seurataan sen sisältämien tunnisteiden avulla. Ei-digitaalisen kaluston osalta seuranta on harvinaisempaa, vaikka siihenkin on jo tehokkaita menetelmiä olemassa. Kalustoon voidaan yksinkertaisesti yhdistää älykkyyttä tunnisteen avulla ja sen avulla digitalisoida kaikki irtaimisto. Käytännössä yksilöitävään kalustoon liitetään tunniste, joka linkitetään digitaaliseen vastinpariin kalustonhallintajärjestelmässä. Tunniste mahdollistaa yksilöllisen tiedon keräämisen, kuten sijainti- tai huoltotieto tietylle kalustolle.

Suosituimpia tunnisteteknologioita tänä päivänä ovat viivakoodit, QR-koodit, RFID- sekä NFC-tunnisteet. Teknologiavalinta tyypillisesti riippuu käytön olosuhteista jokaiselle laitteelle. Pelastustoiminnassa ja teollisessa käytössä on tärkeää, että käytetään erityisen kestäviä materiaaleja tunnisteissa, ja toisaalta taas sisäkäytössä, yleensä kevyempi materiaali saattaa riittää. Alla on kuvattu eri merkintäteknologioita lyhyesti.

RFID (Radio Frequency Identification): RFID teknologia käyttää langattomia radioaaltoja, kun skannaa lähellä olevia laitteita. Teknologia mahdollistaa kaluston inventaarion aina 10 metrin etäisyydeltä asti. Muut tällä hetkellä suositut teknologiat vaativat erittäin lyhyttä lukuetäisyyttä lukijasta. RFID soveltuu erityisen hyvin suuriin tiloihin, joissa on paljon seurattavaa kalustoa. RFID on myös hyvä valinta, kun kalusto on jostain syystä vaikeasti saavutettavissa tunnisteen lukemista varten. RFID-tunnisteiden lukeminen tapahtuu erillisellä lukijalaitteella.

NFC (Near Field Communication): NFC teknologia perustuu RFID-teknologialle ja tietylle RFID taajuudelle. NFC tunnisteet luetaan viemällä lukijalaite (esimerkiksi mobiililaite) NFC tunnisteen lähelle, jotta langaton kommunikaatio käynnistyy laitteiden välillä. Lukijalaite reagoi tunnisteeseen automaattisesti ja toimittaa halutun toimenpiteen. Tunnettu NFC-käyttötapausesimerkki on lähimaksu.

Viivakoodi: Viivakoodi on yksiulotteinen koneluettava koodi, joka koostuu yhdistelmästä viivoja sekä niiden välisiä etäisyyksiä. Tyypillisesti viivakoodiin on yhdistetty numerokoodi manuaalista käsittelyä varten. Viivakoodit voidaan lukea viivakoodinlukijalla, joka voi olla mobiililaite tai tähän tarkoitukseen kehitetty erillinen laite. Mahdollinen rajoite viivakoodeissa on niiden tiedonvarastointikyky.

QR-koodi: QR-koodi on kaksiulotteinen koneluettava koodi, joka pystyy varastoimaan enemmän tietoa verrattuna viivakoodiin. QR-koodin etuja on luettavuus monesta suunnasta sekä sen itsensä korjaava ominaisuus. Jos QR-koodi on vahingoittunut, lukija pystyy silti suurella todennäköisyydellä lukemaan koodin onnistuneesti.

Kun teknologiavalinta on selvä, seuraava askel on löytää oikea kumppani, jonka kanssa työskennellä tunnisteiden tulostamisessa, niiden kiinnittämisessä sekä tiedon keräämisessä kaluston läpinäkyvyyden saavuttamiseksi. Trail tukee kaikissa tunnisteisiin ja lukijalaitteisiin liittyvissä tarpeissa ja auttaa valitsemaan joka tilanteeseen sopivimmat teknologiat.