Mikä on yrityksesi omaisuudenhallinnan tilanne?

 • Blogi
 • Mikä on yrityksesi omaisuudenhallinnan tilanne?
14.09.2022

Yrityksen irtaimessa omaisuudessa piilee alihyödynnetty mahdollisuus pienentää yrityksen ympäristövaikutuksia ja toimia kustannustehokkaammin. Tällä lyhyellä kyselyllä voit selvittää minuutissa, mikä on teidän yrityksenne omaisuudenhallinnan tilanne.

Varaa ilmainen kestävän omaisuudenhallinnan esittely

Omaisuudenhallinnan tilanne

Omaisuudenhallinnan kysely

Vastaapa siis seuraaviin kyllä/ei kysymyksiin, ja lue lopusta yhteenveto tilanteestanne.

 1. Tiedätkö, onko omassa organisaatiossasi irtaimistosta tai laitteista olemassa listaus tai rekisteri?
 2. Onko rekisteri helposti saatavilla?
 3. Onko rekisteri ajan tasalla?
 4. Onko työntekijöillä käytössään helppo tapa ilmoittaa irtaimistoon liittyvistä vioista?
 5. Kiinnitättekö huomiota kaiken irtaimiston elinkaaren pidentämiseen?
 6. Onko teidän organisaatiossanne nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa käyttöomaisuudesta/irtaimistosta?
 7. Näkisitkö todennäköisenä, että organisaatiosi omistaa sellaista kalustoa (irtaimistoa tai laitteita), jonka olemassaolosta kukaan organisaatiossasi ei tiedä?
 8. Näetkö mahdolliseksi, että organisaatiossasi investoidaan tarpeettomiin tai ylimääräisiin laitteisiin/irtaimistoon siksi, että tietoa käytöstä tai omistetusta irtaimistosta ei ole järkevästi saatavilla?
 9. Tunnistatko organisaatiossasi riskin kaluston väärinkäytölle (esimerkiksi kotikäyttöön eksyvät työvälineet tai laitevarkaudet palauttamattomien lainojen kautta)?
 10. Koetko, että irtaimen omaisuuden hankintaprosesseja ja hallintaa voisi viedä kestävämpään suuntaan?

Yhteenveto tilanteestanne

Jos vastasit kysymyksiin 1-6 useammin kuin kerran ”Ei” ja kysymyksiin 7-10 useammin kuin kerran "Kyllä”, on yrityksellänne ehdottomasi varaa parantaa omaisuudenhallintaa.

Hajanaiset tai olemattomat tiedot omistetusta irtaimistosta sekä irtaimistonhallintaa tukevan kulttuurin puute aiheuttavat turhia hankintoja, toiminnan tehottomuutta ja kalustohävikkiä. Ympäristövaikutuksia ja turhia kustannuksia olisi mahdollista pienentää luomalla kestävän irtaimistonhallinnan kulttuuria, jota tukee toimiva kalustonhallintajärjestelmä.

Mikäli vastasit kysymyksiin 1-6 useammin kuin kerran ”Kyllä” ja kysymyksiin 7-10 useammin kuin kerran ”Ei”, vaikuttaa siltä, että yrityksessänne on irtaimisto hallinnassa. Toimitte vastuullisesti ja ympäristö huomioiden yrityksen kaikilla tasoilla, samalla vältätte turhia hankintoja ja säästätte rahaa. Onnittelut!

AssetOps avuksi

AssetOps tarkoittaa toimintamallia, joka yhdistää kestävän kehityksen kulttuurin älykkään irtaimistonhallinnan parhaisiin käytäntöihin ja työkaluihin. Trail Systems on ollut luomassa kestävää AssetOps-kulttuuria useilla eri toimialoilla jo vuodesta 2010.

Ota yhteyttä, ja tuodaan yhdessä kestävä omaisuudenhallinna kulttuuri osaksi teidänkin toimintaanne!