Mikä on kalustonhallinnan sijoitetun pääoman tuotto (ROI)?

 • Blogi
 • Mikä on kalustonhallinnan sijoitetun pääoman tuotto (ROI)?
19.12.2022

Älykkään ja kestävän omaisuudenhallinnan kulttuurin levittäminen organisaatioon vaatii aikaa, vaivaa ja rahaa. Mutta se ei ole ainoastaan kustannus. Mitä laajemmin kalustonhallinnan prosessit ja työkalut ovat käytössä, sen enemmän taloudellisia hyötyjä saavutatte.

Kalustonhallinta säästää kustannuksia ja maksaa itsensä nopeasti takaisin

Käydäänpä siis läpi, millaisia taloudellisia säästöjä ja sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) voit odottaa kestävän omaisuudenhallinnan AssetOps-kulttuurin ja Trail-kalustonhallintajärjestelmän tuovan.

Esimerkkinä ROI:n laskemisessa käytämme kahta erikokoista yritystä. Laskelmat perustuvat asiakastutkimuksiimme.

Haluatko kuulla oman yrityksesi kalustonhallinnan ROI:n? Ota yhteyttä!

Kalustonhallinnan säästöt PK-yrityksessä

Yritys A on PK-yritys, joka seuraa 500 artikkelia Trail-järjestelmän avulla. Yrityksen artikkelien keskiarvohinta on 500 € ja se hankkii keskimäärin 100 uutta artikkelia vuosittain.

Kalustonhallinta tuo merkittäviä säästöjä PK-yritykselle

Kuvassa on Trailin ROI-laskelma saaduista säästöistä. Vuosittaiset säästöt ovat yli 10 000 € ja turhaan käytettyä työaika vähenee 27 tunnilla.

Trailin hinnoittelun myötä sen sijoitetun pääoman tuotto on jo ensimmäisenä vuonna yli 160 %.

Kalustonhallinnan säästöt suuryrityksessä

Yritys B on suuryritys, jolla seurannassa on 10 000 artikkelia. Artikkelien keskiarvohinta on 650 €. Vuosittain se hankkii keskimäärin 500 uutta artikkelia.

Kalustonhallinta tuo merkittäviä säästöjä suuryrityksille

Kun laitteita ja kalustoa on seurannassa enemmän, ovat myös kertyneet säästöt suurempia. Vuosittain yritys B säästää yli 144 000 € ja työaikaakin säästyy yli 420 tuntia.

Trailin hinnoittelumallissa kuukausihinta määräytyy dynaamisesti seurannassa olevien artikkelien määrän mukaan. Mitä enemmän artikkeleita järjestelmässä on, sen pienempi on artikkelikohtainen kuukausimaksu.

Hinnoittelumallin ansiosta Trailin ROI Yritykselle B on jo ensimmäisenä vuonna 640 %.

Huomaa myös ympäristövaikutusten pieneneminen

Vastuullisissa yrityksissä huomio kiinnittyy kaiken toiminnan ympäristövaikutuksiin. Yrityksen irtaimisto on valitettavasti ollut pitkään alihyödynnetty mahdollisuus toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.

Yritykset ovat kuitenkin muuttamassa tapojaan. Sen myötä huomio myös kiinnittyy yhä enemmän hankintojen vastuullisuuteen sekä olemassa olevan irtaimiston elinkaaren pidentämiseen.

AssetOps auttaa yrityksiä pidentämään irtaimistonsa elinkaarta, kierrättämään kalustoa ja vähentämään turhia hankintoja. Näin saadaan luotua uusi keino ja mittari yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Siksi ylläolevissa ROI-laskelmissa on mukana myös älykkäällä kalustonhallinnalla saavutettu hiilijalanjäljen pieneneminen. Yrityksen A esimerkissä vuosittain säästyy CO2-päästöjä arviolta 500 kg (sama kuin yhden henkilön edestakainen lento Helsingistä Malagaan). Yrityksen B esimerkissä vuosittainen CO2-säästö on jo 2500 kg.

CO2-päästöjen pieneneminen perustuu artikkelien valmistuksesta aiheutuvien päästöjen keskiarvoon.

Kalustonhallinnan ROI on satoja prosentteja jo ensimmäisenä vuotena

Kalustonhallinta tuo säästöjä monella tapaa

Lukujahan on helppo pudotella. Mutta mistä nämä mainitut säästöt oikein muodostuvat?

Olemme asiakkaidemme kanssa selvittäneet kalustonhallinnan tuomien säästöjen lähteitä. Näiden selvitysten myötä olemme tunnistaneet 11 tapaa, joilla AssetOps tuo säästöjä:

 1. Kontrolli kalustoon parantaa päätöksentekoa
 2. Toiminnallinen, luotettava ja saavutettava laiterekisteri vähentää tiedon etsimiseen käytettyä työaikaa
 3. Kyky tunnistaa käyttämätöntä kalustoa ja pullonkauloja parantaa mahdollisuuksia hyödyntää kalusto maksimaalisesti
 4. Järkevämmät kalustoinvestoinnit ja parempi kustannuskontrolli tuottavat suoria kustannusäästöjä
 5. Huoltojen tehokkaampi hallinta maksimoi kaluston käyttökunnon
 6. Jatkuva varmuus vaatimustenmukaisuudesta minimoi kalustoon liittyviä kalliita riskejä
 7. Historia- ja lokitiedot nopeasti saatavilla esimerkiksi laitteen hankinnasta, uusimistarpeesta ja huolloista
 8. Tehokkaat inventaariot vähentävät inventointiin käytettyä työaikaa
 9. Ei varastointi tai vakuutuskustannuksia turhalle kalustolle
 10. Pienempi valmistamisen hiilijalanjälki
 11. Jatkuva kyky raportointiin varmistaa tiedon luotettavuuden ja päätöksenteon oikeellisuuden

Yhteenveto

Kestävän omaisuudenhallinnan AssetOps-kulttuurin ja tehokkaan kalustonhallinnan ottaminen osaksi yrityksen toimintaa tuo mitattavia säästöjä. Moderni yritys myös ymmärtää varautua vastaamaan inflaation, komponenttipulan ja ympäristökriisin tuomiin haasteisiin hallinnoimalla ja hyödyntämällä olemassa olevan irtaimistonsa ja kalustonsa täysimääräisesti.

Toimintakulttuurin muuttaminen vaatii aina aikaa, vaivaa ja avainhenkilöiden aktiivisuutta, mutta oikeiden työkalujen avulla kestävän kalustonhallinnan kulttuuri maksaa nopeasti itsensä takaisin.

Haluatko kuulla oman yrityksesi kalustonhallinnan ROI:n? Ota yhteyttä!