Laboratoriolaitteiden elinkaarenhallinta - tehokkuutta ja turvallisuutta laboratorion laitteille

 • Blogi
 • Laboratoriolaitteiden elinkaarenhallinta - tehokkuutta ja turvallisuutta laboratorion laitteille
03.02.2022

Laboratoriolaitteiden elinkaarenhallinta - tehokkuutta ja turvallisuutta laboratorion laitteille

Tehokkuutta ja turvallisuutta laboratoriolaitteille

Laboratoriotutkimuksessa käytettävät laitteet ovat tyypillisesti arvokkaita erikoislaitteita, joihin investoidaan merkittäviä rahasummia ja siksi niiden huoltaminen ja käyttökunnon säilyttäminen on erityisen tärkeää. Näiden tutkimuslaitteiden lisäksi laboratoriotoimintaan liittyy paljon suojavarusteita, pienlaitteita ja tarvikkeita, tietokoneita, sensoreita, pesukoneita ja toimistotarvikkeita.

Toimintaan liittyy siis hyvin monenlaista fyysistä käyttöomaisuutta ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää varmistaa sekä käyttökunto, että riittävyys kaikessa laitteistossa ja välineistössä, jota laboratorioympäristössä käytetään. Digitaalinen kalustonhallinta tarjoaa modernin työvälineen laitteiden ja kaluston elinkaarenhallintaan. Järjestelmä huolehtii, että laitteista pidetään huolta sääntöjen ja sovittujen työvaiheiden mukaisesti.

Mitä digitaalinen kalustonhallinta tarkoittaa laboratorioympäristössä?

Käytännössä digitaalinen kalustonhallinta tarkoittaa, että kaikista laitteista on olemassa digitaalinen versio, jonka yhteyteen tallennetaan kaikki laitteen tiedot sekä laitteelle kirjattavat toimenpiteet. Huomioiden, huoltojen ja laitevarausten kirjaaminen tapahtuu tunnistemerkinnän avulla, joka voi olla esimerkiksi laitteeseen yhdistetty QR-koodi.

Järjestelmä tarjoaa laboratoriolle mahdollisuuden siis kerätä laitteiden käyttöohje- ja elinkaaritiedot yhteen keskitettyyn paikkaan, josta ne ovat kaikkien saatavilla ja koska tahansa raportoitavissa.

Mitä hyötyjä digitaalinen laiterekisteri tuo laboratoriolle?

Digitaalisen laiterekisterin etuja laboratorioille on useita:

 • Laitteiston digitaalinen ja ajantasainen laiterekisteri on jatkuvasti kaikkien saatavilla.
 • Laitteen digitaalisen tiedon yhteydessä on aina saatavilla käyttöohjeet, tiedot aiemmista käyttäjistä, huoltotoimenpiteistä, sekä esimerkiksi laitteelle myönnetyistä sertifikaateista tai määrätyistä testeistä.
 • Laitteiden käyttöä voidaan optimoida hyödyntämällä ennakkovarauksia.
 • Järjestelmä muistuttaa toistuvista kalibroinneista tai hygieniatoimenpiteistä.
 • Jokaiselle laitteelle voidaan määritellä toistuvia tarkastuksia tai huoltoja ja niihin liittyviä tarkasti määriteltyjä vaiheita.
 • Laitteille voidaan järjestelmän avulla tehdä ja kirjata lakisääteisiä huoltoja.
 • Laitteiden vikaantuessa voidaan nopeasti tehdä vaikka mobiilisti vikailmoitus ja korjaustoimenpiteet pääsevät alkamaan viivytyksettä.
 • Paikallaan pysyvät laitteet yhdessä tilassa voidaan inventoida minuuteissa etätunnisteiden avulla.
 • Liikkuvien laitteiden osalta voidaan varmistaa, ettei päällekkäisiä varauksia pääse syntymään.
 • Järjestelmästä voidaan aina tarkistaa kenellä liikkuva laite on viimeksi ollut.
 • Varustevarastosovelluksen avulla voidaan huolehtia henkilökohtaisten varusteiden lainoista ja palautuksista.

Kalustonhallinta tuo laboratoriolaitteiden käyttöön siis tehokkuutta ja turvallisuutta. Tämän lisäksi järkevästi hallitun elinkaaren myötä laboratoriolaitteiden käyttöikä on mahdollista maksimoida, ja sitä kautta saavuttaa kestävyyttä ja kustannustehokkuutta toimintaan.

Lataa whitepaper: Kuinka modernisoida laboratoriolaitteiden hallinta?

Varaa demo!