Mihin arvoihin moderni hankintakulttuuri perustuu?

  • Blogi
  • Mihin arvoihin moderni hankintakulttuuri perustuu?
22.04.2022

Ympärillämme on valtava määrä irtaimistoa. Katsopa vain ympärillesi ja koita laskea kaikki esineet, jotka näet.

Uskallan väittää, että suuri osa tuosta kamasta on päätynyt ostoskoriin melko vähäisen harkinnan tuloksena. Nykyisessä ilmastokriisissä on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, mitä hankitaan ja onko se oikeasti tarpeen.

Tässä blogikirjoituksessa avaan tarkemmin kahta keskeistä arvoa, jotka ohjaavat modernia irtaimistohankintaa.

Lataa whitepaper: Vastuullisen kalustonhallinnan opas

Moderni kestävä hankintakulttuuri perustuu olemassa olevan kaluston elinkaarenhallintaan

Haasteina ympäristövaikutukset ja toimitusketjujen epävarmuus

Ympäristövaikutukset ovat nousseet ilahduttavan tärkeäksi osaksi yritysten toiminnan arviointia. Toimialasta riippumatta edelläkävijäyritykset pyrkivät minimoimaan negatiiviset ympäristövaikutukset ja kompensoimaan loput.

Ympäristövaikutusten minimoinnissa on toki lähdettävä toiminnan suorista ympäristövaikutuksista. Myös kalustohankinnoissa tulee kiinnittää huomiota etenkin energiatehokkuuteen ja kaluston aiheuttamiin päästöihin.

Tällä hetkellä riesana on kuitenkin globaali komponenttipula ja toimitusketjujen ongelmat. Toimitusajat ovat nousseet ennätyspitkiksi ja monien artikkeleiden, kuten autojen, toimitukset ovat häiriintyneet pahasti.

Sekä ympäristövaikutusten minimointi että kaluston saatavuushaasteet kuitenkin luovat mahdollisuuden uudistaa luutuneita irtaimistohankinnan käytäntöjä.

Hyödynnä nykyinen kalusto täysimääräisesti

Irtaimiston hallinnassa piilee alihyödynnetty mahdollisuus vastata yrityksen kestävyystavoitteisiin.

Ensimmäinen irtaimistohankintoja ohjaava arvo tulisikin olla: Hyödynnä nykyinen kalusto täysimääräisesti. Onkin aika kääntää katse siihen, mitä kalustoa meillä on ja käyttää se niin tarkasti kuin mahdollista.

Ensimmäinen modernia irtaimistohankinnan kulttuuria ohjaava arvo on: hyödynnä nykyinen kalusto täysimääräisesti

Ajatus kuulostaa ehkä ilmiselvältä. Mutta onko sinulla täydellinen tieto siitä, mitä kalustoa yrityksessäsi on?

Olemassa olevan kaluston täysimääräinen hyödyntäminen vaatii, että kalustotieto on helposti saatavilla ja ajan tasalla. Sitä varten tarvitaan helppokäyttöinen kalustonhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa tiedon ylläpidon ja jakamisen.

Kun tieto kalustosta on saatavilla, voidaan alkaa kiinnittää huomiota myös kaluston elinkaaren maksimointiin.

Maksimoi kaluston elinkaari

Toinen nykyaikaista irtaimistohankintaa ohjaava arvo onkin: Maksimoi kaluston elinkaari.

Kiinnittämällä huomio kaluston elinkaareen ja sen pidentämiseen pystytään löytämään uusia keinoja yrityksen kestävyystavoitteiden saavuttamiseen. Kun toiminnan suorat ympäristövaikutukset on minimoitu, on epäsuorilla vaikutuksilla mahdollista saavuttaa vielä merkittävä resurssien säästö.

Kaluston elinkaaren pidentämisen tuomat säästöt:

Toimistokalusteet Oy hankkii 1000 uutta työpöytää. Yhden pöydän valmistuksen hiilijalanjälki on 76,3 kg CO2e.

Yrityksen johto olettaa, että työpöydän elinkaari kestää 5 vuotta. Kaluston digitaalisen hallinnan avulla todetaan, että työpöydän todellinen elinkaari on 7 vuotta. Näin 10 vuoden yli hankinnan hiilijalanjälki pienenee 43 600 kg CO2e (29%) pienemmän investointitarpeen myötä.

Kaluston elinkaaren pidentäminen tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, että kalustoa tarvitsee hankkia harvemmin. Tällöin yritys ei myöskään ole yhtä haavoittuvainen sirupulan tai toimitusketjujen häiriöiden aiheuttamien ongelmien edessä.

Mitä kaluston elinkaarenhallinta tarkoittaa?

Tietenkään kaluston elinkaari ei pitene itsestään. Se vaatii toimenpiteitä ja ennen kaikkea luotettavaa dataa kalustosta.

Irtaimiston elinkaaren pidentäminen perustuu neljään periaatteeseen:

  1. Ajantasainen tieto omistetusta kalustosta
  2. Huolletaan omistettua kalustoa hyvin
  3. Kierrätetään kalustoa yrityksen sisällä uuden kaluston hankkimisen sijaan
  4. Hankitaan laadukasta kalustoa, jolla on lähtökohtaisesti pitkä elinkaari ja jota voidaan korjata ja huoltaa

Kaluston elinkaaren hallinta perustuu ajantasaiseen tietoon yrityksen kalustosta

Ajantasainen tieto ja ymmärrys yrityksen omistamasta kalustosta luo pohjan kestävälle hankintakulttuurille. Kun tieto omistetusta kalustosta on helposti saatavilla, pystytään välttämään turhia hankintoja ja kierrättämään esimerkiksi alihyödynnettyä kalustoa yrityksen sisällä.

Hyvä uutinen on se, että kaluston elinkaareen pidentäminen ei tarkoita kasvavia kustannuksia. Päin vastoin, tehokas elinkaarenhallinta johtaa kustannussäästöihin.

Kustannussäästöt syntyvät esimerkiksi turhien hankintojen vähenemisestä ja työmäärän pienenemisestä. Vaikka elinkaarenhallinta vaatii toimenpiteitä, oikeilla työkaluilla pystytään vähentämään kalustotiedon etsimiseen ja huoltojen hallintaan käytettyä työaikaa merkittävästi.

Yhteenveto

Yritysten kestävyystavoitteet ja ympäristövaikutusten minimointi ohjaavat niiden toimintaa kestävämpään suuntaan. Kun toiminnan suorat ympäristövaikutukset on tunnistettu ja minimoitu, on aika kääntää katse epäsuoriin vaikutuksiin.

Irtaimistohankinnat ja kaluston elinkaaren hallinta on alihyödynnetty mahdollisuus pienentää yrityksen ympäristövaikutuksia. Irtaimistohankintoja tulisikin ohjata kaksi kestävän hankintatavan keskeistä arvoa:

  1. Hyödynnä nykyinen kalusto täysimääräisesti
  2. Maksimoi kaluston elinkaari

Kun yrityksen omistamasta kalustosta on saatavilla ajantasainen tieto, vältetään turhia hankintoja ja voidaan kierrättää kalustoa yrityksen sisällä. Samalla pystytään pidentämään kaluston elinkaarta.

Ajantasaisen kalustotiedon ylläpitämisen ja kaluston elinkaaren pidentämisen avain löytyy toimivista järjestelmistä. Kannattaakin tutustua tarkemmin digitaaliseen kalustonhallintaan.

Lataa whitepaper: Vastuullisen kalustonhallinnan opas