MTBF (Mean time between failures) -analytiikka Trail Kalustonhallintajärjestelmässä

  • Blogi
  • MTBF (Mean time between failures) -analytiikka Trail Kalustonhallintajärjestelmässä
10.12.2021

Mitä MTBF tarkoittaa?

MTBF tulee sanoista Mean time between failures ja tarkoittaa keskimääräistä aikaa, mikä laitteen tai laitteiden vikaantumisten välillä kuluu. Tämä mittari on erittäin tärkeä osa kaluston huoltojen hallintaa ja huoltoihin liittyvää analytiikkaa.

Keskimääräinen aika vikaantumisten välillä auttaa kalustosta vastaavaa henkilökuntaa arvioimaan esimerkiksi laitteiden käyttöä tai huoltotoimenpiteiden laatua. Mikäli identtisten laitteiden MTBF poikkeaa merkittävästi toisistaan, on toisessa laitteessa, sen käytössä tai huoltokäytännöissä todennäköisesti jotain pielessä.

Mittaria luettaessa suurempi MTBF-arvo kertoo luonnollisesti pidemmästä aikavälistä vikaantumisten välillä. Pieni arvo puolestaan kertoo, että laite vikaantuu usein.

MTBF-mittari Trail Kalustonhallintajärjestelmässä

Kaluston huoltojen hallinta on Trail Kalustonhallintajärjestelmän keskeisiä toiminnallisuuksia. Tukeaksemme huoltoihin liittyvä päätöksentekoa, julkaisimme äskettäin Trailiin MTBF-analytiikan sekä laitemalleille että laiteyksilöille.

Trail laskee MTBF-arvon laitteille tehtyjen vikailmoitusten perusteella. Arvo näkyy päivinä vikailmoitusten välillä.

MTBF laitemalleille

Mallikohtainen MTBF-arvo kertoo sen, mikä on laitemalliin kuuluvien yksittäisten laitteiden vikaantumisten keskimääräinen aikaväli päivinä. Trailin mallikohtaisessa MTBF-raportissa käyttäjät voivat myös vertailla laitemalleja toisiinsa.

MTBF-arvoa voidaan vertailla Trailissa eri mallien välillä

Käyttäjät voivat valita listalta ne mallit, joita haluavat vertailla toisiinsa. Visuaalinen raportti auttaa käyttäjiä hahmottamaan eroavaisuuksia keskimääräisessä vikaantumisajassa mallien välillä.

Vertailu mallien välillä auttaa esimerkiksi tekemään parempia investointipäätöksiä. Kun uuden kaluston hankkimista harkitaan, on yksi huomioon otettava kriteeri hankittavan kaluston vikaantumisalttius. Mallien MTBF-arvoja vertaamalla voidaan valita se todennäköisesti toimintavarmempi malli.

Mallikohtainen MTBF-arvo antaa myös tärkeän vertailukohdan laitekohtaisille MTBF-arvoille.

Laitekohtainen MTBF

Kalustonhallinnan ja etenkin huoltotoiminnan hallinnan näkökulmasta mallikohtaista arvoa tärkeämpi mittari on kuitenkin laitekohtainen MTBF-arvo. Laitekohtainen arvo kertoo keskimääräisen aikavälin vikaantumisten välillä laiteyksilötasolla.

Tärkeää on myös pystyä vertaamaan laiteyksilön MTBF-arvoa kyseisen laitteen mallin MTBF-arvoon. Mikäli laitekohtainen MTBF-arvo on paljon mallikohtaista arvoa pienempi, vikaantuu kyseinen laite muita identtisiä laitteita useammin.

Poikkeavuudet MTBF-arvoissa ovat arvokasta dataa

Poikkeavuudet arvoissa ovat arvokasta dataa, mikä antaa kalustosta ja kaluston huolloista vastaaville henkilöille mahdollisuuden tutkia poikkeuksien syitä tarkemmin. Käytetäänkö tai huolletaanko laitetta väärin? Tai onko laite sijoitettu paikkaan, jossa se vikaantuu helposti? Voihan myös itse laite olla jo lähtökohtaisesti viallinen, jolloin se tulee vaihtaa.

Näitä seikkoja pystyy tutkimaan vain, kun saadaan luotettavaa dataa vikaantumisväleistä ja voidaan verrata sitä mallin keskimääräiseen tasoon.

Yhteenveto

MTBF tulee sanoista Mean time between failures. Se tarkoittaa laitekohtaista historiadataa keskimääräisestä aikavälistä, joka laitteen vikatilanteiden välillä kuluu.

MTBF ei suoraan sovellu ennustamaan tulevia vikaantumisia, vaan se soveltuu parhaiten laitekohtaiseen analysointiin. Mikäli laitteen MTBF-arvo poikkeaa samanmallisten laitteiden MTBF-arvosta, on paikallaan tutkia tarkemmin laitteen käyttöä ja huoltokäytäntöjä.

Kun poikkeukset MTBF-arvoissa huomataan ajoissa, on mahdollisuus selvittää tiiviimpään vikaantumistahtiin johtavat ongelmat ja tätä kautta pienentää huoltokustannuksia ja pidentää laitteen elinkaarta.

Trail Kalustonhallintajärjestelmä tarjoaa työkalut kaluston huoltojen hallintaan sekä laitteiden ja laitemallien MTBF-arvon seurantaan ja analysointiin. Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää, niin ole toki yhteydessä meihin: Ota yhteyttä