Digitaalinen kaksonen osana kalustonhallintaa - Helppo tapa luoda digitaalisia kaksosia mille tahansa kalustolle

 • Blogi
 • Digitaalinen kaksonen osana kalustonhallintaa - Helppo tapa luoda digitaalisia kaksosia mille tahansa kalustolle
21.02.2022

Digitaalinen kaksonen osana kalustonhallintaa - Helppo tapa luoda digitaalisia kaksosia mille tahansa kalustolle

QR-koodi helpottaa digitaalisen kaksosen käyttöä

Digitaalinen kaksonen tarkoittaa fyysisen laitteen, kokonaisuuden tai prosessin virtuaalista vastinparia. Konsepti syntyi 1990-luvulla ja se on omaksuttu varsin laajasti käyttöön etenkin valmistavassa teollisuudessa. Virtuaalinen näkymä laitteisiin ja prosesseihin onkin avuksi erityisesti insinööreille, suunnittelijoille ja kunnossapidon ammattilaisille erilaisten tuotantojärjestelmien ja laitteiden kehityksessä, suunnittelussa ja ylläpidossa.

Digitalisaation etenemisen myötä digitaalinen kaksonen voidaan nykyään luoda vaivattomasti mitä erilaisimmille laitteille. Teknologian kehittyessä kustannukset pienenevät, ja sinäkin voit luoda digitaalisen kaksosen mille tahansa kalustolle. Ja sinun ilman muuta kannattaa se tehdä.

Digitaalinen kaksonen millaiselle kalustolle tahansa

Tarvitset dataa päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi. Tämä pätee myös arvokkaaseen kalustoosi. Ajantasaisen ja luotettavan tiedon kerääminen edellyttää toimivia järjestelmiä.

Suuret ja monimutkaiset laitteet, kuten tuulivoimalat, suihkumoottorit ja avaruusraketit voivat sisältää erilaisia sensoreita, joista digitaalinen kaksonen kerää monipuolisesti tietoa laitteesta. Tämä tieto on esimerkiksi dataa lämpötilasta, kosteudesta, sijainnista ja tärinästä. Muutokset arvoissa pitää saada selville nopeasti, jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua ajoissa.

Pienempien ja yksinkertaisempien laitteiden digitaalinen kaksonen puolestaan voi perustua laitekohtaiseen tunnisteeseen, joka liittää fyysisen laitteen sen digitaaliseen vastinpariin. Tunnisteen avulla käyttäjät pystyvät tallentamaan laitteelle erilaista dataa, kuten tietoja vioista ja suoritetuista huolloista. Näin halvempikin kalusto alkaa koota elinkaariaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää kalustoon liittyvässä päätöksenteossa.

Yksinkertaiseen tunnisteeseen perustuva laitteen digitaalinen jalanjälki on edullinen keino pitää yllä ajantasaista tietoa laitteen elinkaaresta. Näin digitaalinen kaksonen voidaan luoda myös edullisemmalle kalustolle, kuten työkaluille, AV-laitteille, laboratoriolaitteille ja vaikkapa lakisääteisten huoltojen piiriin kuuluville nostoapuvälineille ja putoamissuojaimille.

Paranna kaluston elinkaarenhallintaa

Kaluston elinkaarenhallinnan tarkoituksena on pidentää kaluston elinkaarta ja parantaa kaluston tuottavuutta. Yritykset, jotka kiinnittävät huomiota kaluston elinkaarenhallintaan toimivat vastuullisemmin ja pystyvät pienentämään kulujaan.

Pidentynyt elinkaari tarkoittaa, että uuteen kalustoon ei tarvitse investoida yhtä usein. Tällöin rahaa hankintoihin tarvitsee käyttää harvemmin, ja uuden kaluston tuottamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat pienenevät.

Elinkaarenhallinta perustuu kaluston digitaalisiin kaksosiin. Ne kokoavat kaluston elinkaaritiedot yhteen ja muodostavat ajantasaisen kuvan kaluston elinkaaren tilanteesta yksittäisen laitteen tasolla.

Luomalla kalustosta digitaalisia kaksosia, saat:

 • Luotettavaa laitekohtaista dataa
 • Mahdollisuuden seurata huoltoja ja vikaantumisia
 • Mahdollisuuden analysoida kalustotietoa laitekohtaisesti
 • Mahdollisuuden tehdä parempia hankintapäätöksiä
 • Arvokkaan kalustosi hallintaan aiempaa paremmin

Lue myös: Mean Time Between Failures (MTBF) -analytiikka kalustonhallinnassa

Miltä digitaalinen kaksonen näyttää?

Katsotaanpa esimerkki digitaalisesta kaksosesta. Kuten huomaat, järjestelmän näkymä kokoaa laitteen elinkaaridatan yhteen helposti ymmärrettävään näkymään.

Nykyaikainen kalustonhallintajärjestelmä tarjoaa edullisen tavan luoda digitaalisia kaksosia mille tahansa kalustolle

Tämä selkeä digitaalinen kaksonen antaa käyttöösi seuraavia tietoja:

 • Laitekohtaiset perustiedot
 • Kustannustiedot
 • Jäljellä oleva elinkaari
 • Tulevat huollot ja huoltohistoria
 • Kuvat ja muut liitetiedostot, kuten huolto- ja käyttöohjeet ja esim. CAD-kuvat
 • Laitteen varaukset ja varaushistoria

Laitteessa oleva yksilöllinen RFID-, NFC tai QR-kooditunniste kytkee laitteen sen digitaaliseen kaksoseen. Skannaamalla tunnisteen mobiilisovelluksella käyttäjät voivat tarkastella laitteen tietoja ja tehdä toimenpiteitä, kuten ilmoittaa vioista ja tallentaa tehtyjä huoltoja.

Miten voit luoda digitaalisen kaksosen kalustollesi?

Vaikka laitteillesi ei olisikaan vielä tehty digitaalisia kaksosia, älä huoli. Helppokäyttöisen mallin saat luotua varsin vaivattomasti.

Trail Kalustonhallintajärjestelmä luo automaattisesti digitaalisen kaksosen kaikille järjestelmään lisätyille laitteille. Voit lisätä kalustosi perustiedot helposti excel-vientitaulukolla

Trail toimittaa kalustollesi myös laitekohtaiset tunnisteet. Kun olet merkinnyt kaluston tunnisteilla, Trail alkaa tallentaa automaattisesti ajantasaista laitekohtaista tietoa kalustolle tehtyjen toimenpiteiden mukaisesti.

Yhteenveto

Digitaalisia kaksosia on perinteisesti luotu suurille ja monimutkaisille kokonaisuuksille, kuten kokonaisille tehtaille, tuulivoimaloille ja suihkumoottoreille. Viime aikoina alettu hyödyntää myös pienemmän ja yksinkertaisemman kaluston elinkaaren hallinnassa. Tämä auttaa kaikenkokoisia yrityksiä tehostamaan kalustonsa elinkaarenhallintaa ja hyödyntämään laitedataa, riippumatta laitteiden koosta ja kompleksisuudesta.

Nykyaikainen kalustonhallintajärjestelmä on helppo tapa luoda ja ylläpitää digitaalisia kaksosia mille tahansa kalustolle. Olipa käytössäsi oleva kalusto millaista tahansa, pystyt luomaan sille digitaalisen kaksosen Trail Kalustonhallinnalla.

Lataa ilmainen whitepaper: Mitä on kalustonhallinta